MySQL

MySQL OR Kullanımı

MySQL OR Operatörü
Özet: Bu eğitimde, Boolean ifadelerini filtrelemek için MySQL OR işlecini nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

MySQL OR operatörüne giriş
MySQL OR operatörü iki Boolean ifadesini birleştirir ve her iki koşul da doğru olduğunda true değerini döndürür.

Aşağıdaki, OR operatörünün sözdizimini gösterir.

Hem ifade1 hem de ifade2, TRUE, FALSE veya NULL ifadeler olabilir.

Aşağıdaki tablo OR operatörünün sonucunu göstermektedir.

TRUE FALSE NULL
TRUE TRUE TRUE TRUE
FALSE TRUE FALSE NULL
NULL TRUE NULL NULL

OR işleci, sıklıkla bir koşulu oluşturmak için SELECTUPDATEDELETE ifadesinin WHERE yan tümcesinde kullanılır.

Operatör Önceliği

Bir ifadede birden fazla mantıksal işleç kullandığınızda, MySQL her zaman OR işleçlerini AND işleçlerinden sonra değerlendirir. Buna operatörlerin değerlendirme sırasını belirleyen operatör önceliği denir. MySQL, operatörü ilk önce daha yüksek önceliğe sahip olarak değerlendirir.

Aşağıdaki örneğe bakınız.

Çıktı:

İşlem Önceliğini değiştirmek için parantez kullanınız.

Aşağıdaki Örneğe bakınız.

Çıktı:

MySQL OR operatör Örnekleri

Örnek 1: Sınıfı 10A veya 10B olan öğrencileri adını, soyadını ve sınıfını listeleyiniz.

 

Örnek 2: Sayfa sayısı 100 ve altında yada 200 ve üzerinde olan kitapları listeleyiniz.

 

Örnek 3: Türü ROMAN yada HİKAYE olan kitapları listeleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın