MySQL

MySQL SELECT DISTINCT Kullanımı

Bu eğitimde, bir sonuç kümesinde yinelenen satırları ortadan kaldırmak için MySQL DISTINCT yan tümcesini SELECT ifadesiyle nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

MySQL DISTINCT yan tümcesine giriş
Bir tablodan veri sorgularken, yinelenen satırlar alabilirsiniz. Bu yinelenen satırları kaldırmak için, SELECT deyiminde DISTINCT yan tümcesini kullanın.

DISTINCT yan tümcesini kullanmanın sözdizimi aşağıdaki gibidir:

MySQL DISTINCT Örnekleri

Örnek 1: Öğrenci tablosundaki sınıfları tekrarsız olarak listeleyin.

 

Örnek 2: Öğrencileri adı ve soyadı tekrarsız olarak listeleyin.

 

Örnek 3: Öğrencileri doğum yıllarını tekrarsız olarak listeleyin

 

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın