MySQL

MySQL IS NULL Kullanımı

Bu eğitimde, bir değerin NULL olup olmadığını sınamak için MySQL IS NULL işlecini nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Bir değerin NULL olup olmadığını sınamak için IS NULL operatörünü kullanın. Aşağıdaki IS NULL işlecinin sözdizimini gösterir:

Değer NULL ise, ifade true değerini döndürür. Aksi takdirde, yanlış döndürür.

MySQL’in yerleşik bir BOOLEAN tipine sahip olmadığını unutmayın. BOOLEAN değerlerini temsil etmek için TINYINT‘i (1) kullanır, yani True 1 ve False 0 olarak ifade edilir.

IS NULL bir karşılaştırma işleci olduğu için, bir işlecin örneğin SELECT ya da WHERE yan tümcesinde kullanılabileceği herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örneğe bakın:

Bir değerin NULL olmadığını kontrol etmek için IS NOT NULL operatörünü aşağıdaki gibi kullanın:

Değer NULL değilse, bu ifade true (1) değerini döndürür. Aksi takdirde, false döndürür (0). Aşağıdaki örneği düşünün:

MySQL IS NULL Örnekleri

Örnek 1: Doğum tarihi NULL olan öğrencileri listeleyin. (Not: kayıtlar boş dönerse doğum tarihi boş olan öğrenci olmayabilir)

Örnek 2: Hiç kitap alamamış öğrencileri listeleyin. (JOIN ile iki tabloyu birleştireceğiz. Burada LEFT JOIN ile birleştirilmesi önemli, tüm öğrenciler listelenecek ve islemno alanı boş olan öğrenciler hiç kitap almamış olanlar olacaktır.)

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın