MySQL

MySQL DROP DATABASE Kullanımı

Bu eğitimde, sunucudaki mevcut bir veritabanını silmek için MySQL DROP DATABASE deyiminin nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

DROP DATABASE deyimi, veritabanındaki tüm tabloları bırakır ve veritabanını kalıcı olarak siler. Bu nedenle, bu ifadeyi kullanırken çok dikkatli olmalısınız.

Aşağıdaki DROP DATABASE ifadesinin sözdizimini gösterir:

Bu SQL deyiminde silmek istediğiniz veritabanının adını belirtirsiniz.

Var olmayan bir veritabanını düşürmeye çalışırsanız, MySQL bir hata verecektir.

Var olmayan bir veritabanını silerken bir hatanın oluşmasını önlemek için, IF EXISTS seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu durumda, MySQL herhangi bir hata vermeden ifadeyi sonlandırır.

DROP DATABASE deyimi, silinen tablo sayısını döndürür.

MySQL’de şema veritabanı ile eş anlamlıdır, bu nedenle bunları birbiriyle değiştirerek kullanabilirsiniz:

Aşağıdaki SQL sorgusu ornekvt isimli veritabanını düşürür(siler-kaldırır).

Bu eğitimde, sunucudaki mevcut bir veritabanını kaldırmak için MySQL DROP DATABASE deyiminin nasıl kullanılacağını öğrendiniz.

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın