MySQL

MySQL LIMIT Kullanımı

Özet: Bu eğitimde, bir sorgunun döndürdüğü satır sayısını sınırlamak için MySQL LIMIT yan tümcesini nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Sorgulamalarda aşağıdaki veritabanı kullanılacaktır.

Örnek Veritabanı

MySQL LIMIT deyimine giriş

LIMIT deyimi, SELECT deyiminde bir sonuç kümesindeki satır sayısını sınırlamak için kullanılır. LIMIT deyimi bir veya iki argüman kabul eder. Her iki argümanın değerleri sıfır veya pozitif tamsayı olmalıdır.

Aşağıdaki, iki argümanlı LIMIT yan tümcesi sözdizimini gösterir:

LIMIT yan tümcesi parametrelerini inceleyelim:

konum, döndürülecek ilk satırın konumunu belirtir. İlk sıranın konumu 0’dan başlar.
miktar, döndürülecek maksimum satır sayısını belirtir.

LIMIT yan tümcesini bir argümanla kullandığınızda, bu argüman sonuç kümesinin başından döndürülecek maksimum satır sayısını belirlemek için kullanılır.

Yukarıdaki kullanımı aşağıdaki gibi de yazmak mümkündür.

MySQL LIMIT Kullanım Örnekleri

MySQL LIMIT kullanımı son derece basittir. Aşağıdaki örnekler çeşitli kullanımlar için projelerinizde fikir verecektir.

Örnek Sorgu: Kayıt sırasına göre  ilk 10 kitabı listeleyiniz.

 

Örnek Sorgu: Kayıt sırasına göre 20,30 arasındaki kayıtları listeleyiniz.

 

MySQL LIMIT ifadesini diğer SELECT ifadeleriyle birlikte de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekler LIMIT’in karışık kullanımlarına örnekler içermektedir.

 

Örnek Sorgu: Sayfa sayısı en fazla olan 10 kitabı listeleyiniz.

SQL LIMIT Kullanarak En Büyük yada En Küçük Değeri Okuma

Örnek Sorgu: En yaşlı öğrencinin bilgilerini listeleyiniz.

 

Örnek Sorgu: En kalabalık sınıfı listeleyiniz. Bu örnekte sınıfları gruplandırıp, azalan sıralama yaptıktan sonra ilk kaydı almamız gerekir.

Örnek Sorgu: En kalabalı kız mevcuduna sahip olan sınıfın bilgilerini listeleyiniz.

Bu derste, SELECT ifadesinin döndürdüğü satır sayısını sınırlamak için MySQL LIMIT yan tümcesini nasıl kullanacağınızı gösterdik. LIMIT ile ilgili örneklerin sayısını arttırmak mümkün ancak yukarıdaki örnekler fazlası ile yeterli olacağını düşünüyorum.

 

 

 

 

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın