MySQL

MySQL HAVING Kullanımı

Özet: Bu eğitimde, satır veya küme gruplarında filtre koşulu belirtmek için kullanılan MySQL HAVING yan tümcesini nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

MySQL HAVING yan ifadesi giriş

HAVING yan tümcesi SELECT deyiminde, bir grup satır veya küme için filtre koşullarını belirtmek için kullanılır.

HAVING yan tümcesi, belirli bir koşula göre grupları filtrelemek için GROUP BY yan tümcesiyle birlikte kullanılır. GROUP BY deyimi belirtilmezse, HAVING deyimi, WHERE deyimi gibi davranır.

HAVING yan tümcesinin her satır grubuna bir filtre koşulu uyguladığına, WHERE yan tümcesinde ise her koşut satır için süzgeç koşulu uygulandığına dikkat edin.

MySQL HAVING yan tümcesi örnekleri

Nasıl çalıştığını görmek için HAVING yan tümcesini kullanarak bazı örnekler ele alalım.

 

Örnek Sorgu: 1,2,3 numaralı türe ait kaç tane kitap olduğunu seçen sorgu kodları şöyle olacaktır.

Mevcut sorguda kitaplar türlerine göre gruplanmıştır. Bu gruplamalar içinde de sadece  türü 1,2,3 olan kitaplar filitrelenmiştir.

 

Örnek Sorgu: Yine GROUP BY HAVING ile birlikte AGGREGATE fonksiyonları bir arada kullanabilirsiniz.

Kitapları türlerine göre gruplayıp, ortalama sayfa sayısı(her bir tür için) 200 altında olan kitapları listeleyen sorgu aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Örnek Sorgu: Aşağıdaki sorguda 22 yaş ve altında olan öğrencilerin, her yaş grubunda kaç tane öğrenci olduğunu bulan sorgu yazılmıştır.

 

Örnek Sorgu: Having ve WHERE yan cümleleri bir arada da kullanmak mükündür. Yukarıdaki iki örneği birleştirecek olursak şöyle bir sorumuz oluşacaktır.

22 yaş ve altındaki gruplardan mart ayında dünyaya gelen öğrencilerin kaçar tane olduğunu yazdıran sorguyu aşağıdaki gibi yaparız.

Göründüğü gibi MART ayındaki öğrencileri bulmak için WHERE yan cümlesi kullanılırken, gruplanan yaşlardaki yaşı 22 altında kalan öğrencileri bulmak içinse HAVING kullanılmıştır.

 

 

3 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın