MySQL

MySQL SELECT Kullanımı

Özet: Bu yazıda, tablo veya görünümlerden veri sorgulamak için MySQL SELECT ifadesinin nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

MySQL SELECT deyimine giriş

SELECT ifadesi, verileri tablolardan veya görünümlerden almanızı sağlar. Bir tablo, bir elektronik tablo gibi satır ve sütunlardan oluşur. Genellikle, bir alt küme satırları, bir sütun alt kümesini veya ikisinin bir birleşimini görmek istersiniz. SELECT ifadesinin sonucuna, her biri aynı sayıda sütundan oluşan satırların listesi olan bir sonuç kümesi adı verilir.

Örnek Veritabanı

Örnek veritabanında aşağıdaki OGRENCI tablosuna bakın. Yedi sütunu vardır: ogrno, ograd, ogrsoyad, cinsiyet, dtarih, sinif ve puan gibi birçok satır.

SELECT ifadesi, hangi sütunları ve satırları görmek istediğinizi kontrol eder. Örneğin, yalnızca tüm öğrencilerin adı, soyadı ve cinsiyeti ile ilgileniyorsanız veya sadece sınıfı 10A olan her öğrenci bilgisini görüntülemek istiyorsanız, SELECT ifadesi bunu yapmanıza yardımcı olur.

SELECT ifadesinin sözdizimine bakalım:

SELECT ifadesi, aşağıdaki listede açıklandığı gibi birkaç maddeden oluşur:

 • SELECT, ardından tüm sütunları döndürmek istediğinizi belirtmek için virgülle ayrılmış sütunların bir listesini veya yıldız işaretini (*) takip eder.
 • FROM tabloyu belirtir veya verileri sorgulamak istediğiniz yeri gösterir.
 • JOIN, belirli birleşme koşullarına bağlı olarak diğer tablolardan ilgili verileri alır.
 • WHERE deyimi, sonuç kümesindeki satırları filtreler.
 • GROUP BY deyimi, bir grup satırı gruplar halinde gruplandırır ve her grupta toplu işlevleri uygular.
 • HAVING yan tümcesi, GROUP BY yan tümcesi tarafından tanımlanan gruplara göre filtreler.
 • ORDER BY deyimi, sıralama için sütunların bir listesini belirtir.
 • LIMIT, döndürülen satır sayısını kısıtlar.

SELECT ve FROM yan tümceleri sorguda gereklidir. Fakat diğer parçalar isteğe bağlıdır.

Sonraki maddelerde her bir maddeyi daha ayrıntılı olarak öğreneceksiniz. Bu derste, SELECT ifadesinin temel formuna odaklanacağız.

MySQL SELECT deyimi örnekleri

SELECT ifadesi, SELECT yan tümcesinde virgülle ayrılmış sütunların bir listesini belirterek bir tablonun kısmi verilerini sorgulamanıza olanak tanır. Örneğin, öğrencilerin yalnızca adlarını, soyadlarını ve cinsiyetlerini görüntülemek istiyorsanız, aşağıdaki sorguyu kullanırsınız

Öğrenciler tablosunda birçok sütun olmasına rağmen, SELECT ifadesi aşağıdaki resimde vurgulandığı gibi tablodaki tüm satırların üç sütununun verilerini döndürür:

ogrenci tablosundaki tüm sütunlar için veri almak istiyorsanız, SELECT yan tümcesinde tüm sütun adlarını listeleyebilirsiniz. Veya, aşağıdaki sorgu gibi tablonun tüm sütunlarından veri almak istediğinizi belirtmek için yıldız işaretini (*) kullanmanız yeterlidir:

ogrenci tablosundaki tüm sütunları ve satırları döndürür.

NOT : Yıldız işaretini (*) yalnızca test etmek için kullanmalısınız. Pratikte, aşağıdaki nedenlerden dolayı açıkça veri almak istediğiniz sütunları listelemelisiniz:

 • Yıldız işareti (*), kullanmadığınız sütunlardan veri döndürür. MySQL veritabanı sunucusu ve uygulaması arasında gereksiz I/O diskleri ve ağ trafiği oluşturur.
 • Açıkça sütunları belirlerseniz, sonuç kümesi daha tahmin edilebilir ve yönetilmesi daha kolaydır. Yıldızı (*) kullandığınızda ve birinin daha fazla sütun ekleyerek tabloyu değiştirdiğini hayal edin, sonuçta beklediğinizden farklı bir sonuç seti elde edersiniz.
 • Yıldız işareti (*) kullanmak, hassas bilgileri yetkisiz kullanıcılara maruz bırakabilir.

Bu yazıda, MySQL’deki bir tablodaki verileri sorgulamak için temel MySQL SELECT ifadesini öğrendiniz.

 

 

 

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın