MySQL

MySQL’de Veritabanını Yönetme

Bu eğitimde MySQL’deki veritabanlarının nasıl yönetileceğini öğreneceksiniz. Yeni veritabanları oluşturmayı, mevcut veritabanlarını kaldırmayı ve tüm veritabanlarını MySQL veritabanı sunucusunda göstermeyi öğreneceksiniz.

MySQL’te yeni bir veritabanı oluşturma ile başlayalım.

MySQL Veritabanları Oluşturma

Verilerle başka bir şey yapmadan önce, bir veritabanı oluşturmanız gerekir. Bir veritabanı bir veri kabıdır. Kişileri, satıcıları, müşterileri veya aklınıza gelebilecek her tür veriyi depolar.

MySQL’de veritabanı, tablolar, veritabanı görünümleri, tetikleyiciler ve saklı yordamlar gibi verileri depolamak ve işlemek için kullanılan bir nesne koleksiyonudur.

MySQL’de veritabanı oluşturmak için CREATE DATABASE deyimini aşağıdaki gibi kullanırsınız:

CREATE DATABASE ifadesini daha ayrıntılı olarak inceleyelim:

  • CREATE DATABASE deyiminin ardından oluşturmak istediğiniz veritabanı adıdır. Veritabanı adının mümkün olduğunca anlamlı ve açıklayıcı olması önerilir.
  • IF NOT EXISTS, bildirimin isteğe bağlı bir maddesidir. IF NOT EXISTS yan tümcesi, veritabanı sunucusunda zaten var olan yeni bir veritabanı oluşturma hatasını önler. MySQL veritabanı sunucusunda aynı isimde 2 veritabanınız olamaz.

Örneğin, ticaret veritabanı oluşturmak için CREATE DATABASE deyimini aşağıdaki gibi çalıştırabilirsiniz:

Bu ifadeyi yürüttükten sonra, MySQL yeni veritabanının başarılı bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığını bildiren bir mesaj döndürür.

MySQL Veritabanlarını Görüntüleme

SHOW DATABASES deyimi, MySQL veritabanı sunucusundaki tüm veritabanlarını listeler. SHOW DATABASES deyimini, oluşturduğunuz veritabanını kontrol etmek veya yeni bir veritabanı oluşturmadan önce veritabanı sunucusundaki tüm veritabanlarını görmek için kullanabilirsiniz, örneğin:

Çıktıda açıkça görüldüğü gibi, Oluşturduğumuz veritabanları ve MySQL motorunun çalışması için gerekli olan veritabanları mevcut. Information_schema ve mysql, MySQL’i kurduğumuzda mevcut olan varsayılan veritabanlarıdır.

Çalışmak için bir veritabanı seçme

Belirli bir veritabanıyla çalışmadan önce, USE deyimini kullanarak MySQL’e hangi veritabanıyla çalışmak istediğinizi söylemelisiniz. Yada bir grafik programında ilgili veritabanını seçmelisiniz.

USE deyimini kullanarak ticaret veritabanını aşağıdaki gibi seçebilirsiniz:

MySQL Veritabanlarını Kaldırma

Veritabanını kaldırmak, veri tabanında bulunan tüm tabloları ve veri tabanını kalıcı olarak silmek anlamına gelir. Bu nedenle, bu sorguyu ekstra dikkatle yürütmek çok önemlidir.

Bir veritabanını silmek için DROP DATABASE deyimini aşağıdaki gibi kullanırsınız:

DROP DATABASE yan tümcesinin ardından silmek istediğiniz veritabanı adıdır. CREATE DATABASE deyimine benzer şekilde kullanırız, IF EXISTS yan tümcesini de veritabanı sunucusunda bulunmayan bir veritabanını kaldırmanızı engelleyen isteğe bağlı bir seçenektir.

DROP DATABASE deyimi ile pratik yapmak istiyorsanız, yeni bir veritabanı oluşturabilir, oluşturulduğundan emin olabilir ve kaldırabilirsiniz.

Aşağıdaki sorgulara bakalım:

Üç ifadenin sırası aşağıdaki gibidir:

  • İlk önce CREATE DATABASE deyimini kullanarak ornekvt adlı bir veritabanı oluşturduk.
  • İkinci olarak, SHOW DATABASES deyimini kullanarak tüm veritabanlarını gösterdik.
  • Üçüncü olarak, DROP DATABASE deyimini kullanarak ornekvt kaldırdık.

Bu eğitimde, MySQL’deki veritabanlarını yönetmek için yeni bir veritabanı oluşturmak, mevcut bir veritabanını kaldırmak, çalışmak için bir veritabanı seçmek ve tüm veritabanlarını bir MySQL veritabanı sunucusunda görüntülemek dahil olmak üzere çeşitli ifadeler öğrendiniz.

 

 

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın