Veritabanı

Veritabanı SQL Uygulama Sınavı

Aşağıdaki örnek veritabanı sınav soruları temel veritabanı oluşturma, düzenleme gibi DDL(Data Definition Language) ve Insert Into ve Select ifadelerini içerenDML(Data Manipulation Language) komutalarından oluşmaktadır.  SQL Soruları ile birlikte SQL sorularının cevapları da hemen altındaki kutucukta gösterilmektedir.

Veritabanı sorularını veritabanı dersi ve veritabanı organizasyonu derslerinde uygulama ve yazılı sınav soruları olarak kullanılabilir.

Veritabanı / Veritabanı Organizasyonu Soruları

Soru 1: db_okul isimli veritabanını oluşturan SQL sorgusunu yazınız

 

Soru 2 : db_okul veritabanını kullanarak aşağıda verilen tbl_ogrenciler isimli tabloyu oluşturan SQL sorgusunu yazınız.

tbl_ogrenciler
ogr_no int
ogr_ad varchar(30)
ogr_soyad varchar(30)
bolum_no int
giris_tarihi datetime
basari_notu int

 

Soru 3:  tbl_ogrenciler tablosunda aşağıdaki değişiklikleri yapınız.

 1.  tbl_ogrenciler tablosuna sehir alanını ekleyen SQL sorgusunu yazınız. (sehir veri türünü varchar(45) olarak tanımlayınız)
 2.  tbl_ogrenciler tablosundan giris_tarihi alanını silen SQL sorgusunu yazınız.
 3.  tbl_ogrenciler tablosundaki ogr_ad alanının veri uzunluğunu 40 olarak değiştiren SQL sorgusunu yazınız.

Soru 4: tbl_ogrenciler tablosuna aşağıdaki kayıtları ekleyen SQL sorgusunu yazınız.

 

 

Soru 5:  Aşağıdaki SQL sorgularını yazınız.

 1. 10 numaralı öğrencinin adını yeşim, soyadını kardelen ve başarı puanını 100 olarak değiştiriniz.
 2. selda pınar’ın şehir bilgisini bursa olarak değiştiriniz.(Veritabanındaki tüm selda pınar isimli öğrenciler bu sorgudan etkilenecektir.)
   
 3.  numarası 1 olan ayşe duran isimli öğrenciyi siliniz.(1 numralı öğrenci silinecek)
   
 4. tüm öğrecilerin şehir bilgisini NULL yapınız.

Soru 6: Aşağıdaki SQL sorgularını yazınız.

 1. Tüm öğrecilerin bilgilerini listeleyiniz.
 2. Soyadı pınar olan öğrencilerin sadece adını ve soyadını listeleyiniz.
 3.  1 no’lu bölümde başarı puanı 50’nin üstünde olan öğrencilerin bilgilerini listeleyiniz.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın