Veritabanı

SQL Sorgu Örnekleri – Select Insert Update Delete

SQL Sorgu Örnekleri

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-) Müşteri  tablosundaki bulunan soyad,ad sütunlarını listelemek için kullanılan komut nedir?

 

Select soyad,ad FROM musteri

 

2-) İsçi tablosundaki tüm kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?

 

Select *From isçi

 

3-) ADANA olan kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?

 

SELECT * FROM musteri WHERE sehir=’Adana’

 

4-) cinsiyet “E” olan kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?

 

SELECT * FROM isci WHERE cinsiyet=’E’

 

5-)  cinsiyeti ‘E’ olan ve Şehri “MERSİN” yada “amasya” olanları listelemek kullanılan komut nedir?

 

SELECT * FROM isci WHERE cinsiyet=’E’ AND (City=’MERSİN’ OR City=’Amasya’)

 

6-) kayıtları soyad sütünuna göre artan olarak sıralayan komut nedir?

 

SELECT * FROM isci ORDER BY soyad

 

7-) kayıtları soyad sütünuna göre azalan olarak sıralayan komut nedir?

 

SELECT * FROM isci ORDER BY soyad DESC

 

Ğ den C’ya doğru sıralama için kullanılan komut nedir?

 

SELECT  alanlar FROM tablo_adi ORDER BY alan_adi ASC

 

9-) B den V’ye doğru sıralama için kullanılan komut nedir ?

 

SELECT alanlar FROM tablo_adi ORDER BY alan_adi DESC

 

10-) cinsiyeti ‘E’ olan ve Şehri “BURSA” yada “KAYSERİ” olanları listelemek kullanılan komut nedir?

 

SELECT * FROM isci WHERE cinsiyet=’E’ AND (City=’BURSA’ OR City=’KAYSERİ’)

 

DELETE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-)  isci no su 50 olan kaydı silmek için kullanılan komut nedir?

 

DELETE FROM isciler WHERE musterino=50

 

2-) İşciler tablosundaki tüm kayıtları silmek için kullanılan komut nedir?

 

DELETE * FROM isciler

 

3-) Tablodaki Furkan İsimli Kişiyi silmek için kullanılan komut nedir?

 

delete from odev where ad=’Furkan’

 

4-) Satır: “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 8” i sağlayan satırı silme komutu nedir?.

 

DELETE FROM tablo_adi WHERE kosul8

 

5-) İşçiler tablosundan) Sınıfı 4 olan kaydı ilgili tablodan silme görevini yapan komut nedir?

 

DELETE  FROM iscilerWHERE Sınıfı = 4

 

6-) İşçiler  tablosundan Numarası 450olan kaydı ilgili tablodan silme görevini yapan komut nedir?

 

DELETE FROM NUMARA WHERE Numarası = 450

 

7-) Tablodaki Cinsiyeti Erkekolan Kişileri silmek için kullanılan komut nedir?

 

delete from isci where cinsiyet=’Erkek’

 

şehiri Burdur olan kaydı silmek için kullanılan komut nedir?

 

DELETE FROM isciler WHERE şehir=’Burdur’

 

9-) Tablodaki Cinsiyeti Kız olan Kişileri silmek için kullanılan komut nedir?

 

delete from isci where cinsiyet=’Kız’

 

10-) Tablodaki ismi Abduşllah olan Kişileri silmek için kullanılan komut nedir?

 

delete from isci where isim=’Abdullah’

 

INSERT INTO KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-)  “isci _adi” tablosunda yeni bir satıra sıralı olarak verilerin girişini yapmasını sağlayan komut nedir?

 

INSERT INTO isci _adi VALUES(‘bilgi1′,’bilgi2′,’bilgi3’)

 

2-) isci _adi” tablosunda yeni bir satıra “Bölge8”, “Bölge7” ve “Bölge4” sırasıyla “Bilgi 1”, “Bilgi2” ve “Bilgi 3” verilerini yerleştirmesini sağlayan komut nedir?

 

INSERT INTO isci _adi(Bölge8,Bölge7 ,Bölge4) VALUES(‘bilgi1′,’bilgi2′,’bilgi3’)

 

3-) Personel tablosunda Muratisimli yazarı ekleyin

 

insert into yazar(yazarad,yazarsoyad)values(Murat)

 

4-) Kimya türünü tür tablosuna ekleyiniz

 

insert into tur values(‘Kimya’)

 

5-) Personel tablosunda rastgele bir Personeli yazarlar tablosuna yazar olarak ekleyiniz

 

insert into yazar(yazarad,yazarsoyad) Select top 1 personelad,personelisoyad from personel order by newid()

 

6-) Personel numarası 35 ile 41 arasındaki Personelleri  yazar olarak ekleyen kod nedir?

 

insert into yazar(yazarad,yazarsoyad) select Personelad,Personelsoyad from personel where personelino between 35 and 41

 

7-) Berat Koper isimli yazarı ekleyip yazar numarasını yazdırınız

 

insert into yazar(yazarad,yazarsoyad) values(‘Berat’.’Koper’) select  @@IDENTITY

 

”Bina” tablosunda yeni bir satıra sıralı olarak verilerin girişini yapmasını sağlayan komut nedir?

 

insert into Bİna values(bilgi1;bilgi2;bilgi3;)

 

9-) hangi SQL deyimi “bina” tablosuna yeni bir kayıt ekler

 

İnsert into class(classname, contactname, address, city,postalcode, country)

 

10-) Bina tablosunu aziz yıldırımisimli yazarı ekleyin

 

insert into yazar(yazarad,yazarsoyad)values(aziz yıldırım)

 

UPDATE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-) Tablodaki Mertcan isimli kişinin yaşını 14 yaş arttırınız.

 

Update odev set=yas+14 where ad=’Mertcan’

 

2-) okulnosu 7 olan kaydın puanını 98 olarak değiştirebilmeyi yapan komut nedir?

 

UPDATE Okul SET puan=98 WHERE okulno=7

 

3-) “İşçi_adi” tablosundaki “Koşul 2” i sağlayan satırlardaki “Alan 3” e “Bilgi 4” i, “Alan 5” ye “Bilgi 2” yi yerleştirme komutu nedir?

 

UPDATE tablo_adi SET alan5=’bilgi4′,alan3=’bilgi2′ WHERE kosul2

 

4-) “İşçi_adi” tablosundaki “Koşul 3” ve “Koşul 4” yi aynı anda sağlayan satırlardaki “Alan 5” e “Bilgi 7” i yerleştirme komutu nedir?

 

UPDATE tablo_adi SET alan5=’bilgi7′ WHERE kosul4 AND kosul3

 

5-) İşçiler tablsunda bulunan kayıtların bölümünü Yönetim olarak değiştiren komut nedir?

 

UPDATE İşçilerl SET bolum=’Yönetimi’

 

6-) şartı sağlayan iki kayıt güncellemesini sağlayan komut nedir?

 

UPDATE İşçi SET bolum=’Veri Güvenlik’ WHERE bolum=’Bilgi İşlem Odası’

 

7-) Garsonlar tablosundan maaşı 1750 TL den az olanların maaşlarını 3000 TL olarak güncelleyen komut nedir ?

 

update elemanlar set maas = 3000 where maas < 1750

 

Lokanta çalışanlarından Furkan’nın maaşını 4000 tl olarak güncelleyen komut nedir ?

 

update Lokanta  set maas=4000 where ad=’Furkan’

 

9-) Furkan işten ayrıldığı için onun yerine gelen Mertin bilgilerini şu şekilde güncelleyen komut nedir ? Ad = Mert  Maaş = 2500 Tc =456789.

 

Update İşçilerr set ad=’Mert’,maas=2500,tc=456789where ad=’Furkan’

 

10-) Furkanın maaşını 300 tl artırın fakat set değerine direk maas=2800 yazmadan gösteren komut nedir?

 

update İşçilerr set maas=maas+300 where ad=’Furkan’

 

ORDER BY KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-)  isim kolonuna küçükten büyüğe göre sıralayan komut nedir?

 

SELECT isim, soyisim FROM İşçiler ORDER BY soyisim DESC

 

2-) Kadınlardan  Rusyada’de olanları aldıkları maaşa göre artan şekilde sıralayan komut nedir?

 

SELECT * FROM İşçi WHERE cinsiyet=’K’ AND ulke=’Rusya’ ORDER BY maas

 

3-) İşçi tablosundaki kayıtları ad sütünuna göre artan ve azalan olarak sıralayan komut nedir?

 

SELECT * FROM İşçi ORDER BY ad

 

4-) İşçi tablosundaki kayıtları ad sütünuna göre azalan olarak sıralayan komut nedir?

 

SELECT * FROM İşçi ORDER BY ad DESC

 

5-) Askerler tablosunda tüm veriler(*) dtarihi alanına göre artan sırada seçtiren kod nedir?

 

SELECT * FROM Askerler  ORDER BY dtarihi ASC

 

LIKE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-)  Adı Ğ ile başlayan isimleri gösteren kod nedir?

 

Select*from İşçiwhere ad like ‘ğ%’

 

2-) Adında j geçenleri gösteren kod nedir?

 

Select*from İşçi where ad like ‘%j%’

 

3-)  Başı 48 ile başlayan telefon numaralarını gösteren kod nedir?

 

Select*from odev where tel like ‘48%’

 

4-) Şehri r ile biten kayıtları listelemek için;

 

SELECT * FROM İşçi WHERE sehir LIKE ‘%r’

 

5-) Şehrin içerisinde “to” bulunan kayıtları listelemek için;

 

SELECT * FROM İşçi WHERE sehir LIKE ‘%to%’

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın