ASP.NET

Asp.Net if else ile Askerlik Kontrolü

Bu örneğimizde Visual Studio programında Asp.Net ile bir kişinin askere gidip gidemeyeceğinin kontrolünü yapan programı yaptık. Bir kişinin askere gidebilmesi için cinsiyetinin erkek ve yaşının 20 ile 40 arasında olması gerekmektedir. Bu şartlar dışında klanlar askere gidemezler. Bu programı yapabilmek için IF ELSE komut yapısını kullandık.

Asp.Net If Else ile Askerlik Kontrolü

AskerlikKontrolu.aspx.cs kodları:
Aşağıdaki resimde kişinin yaşı ve cinsiyeti seçilmediği için Cinsiyetini ve yaşını seçiniz şeklinde mesaj veriyor ve olumsuz mesaj olduğu için bu mesajı kırmızı renkli olarak yazdırıyor.

Aşağıdaki resimde kişinin cinsiyeti erkek ancak yaşı 18’den küçük olduğu için askere gidemez. Bu nedenle Yaşı küçük askere gidemez mesaj veriyor ve olumsuz mesaj olduğu için bu mesajı kırmızı renkli olarak yazdırıyor.

Aşağıdaki resimde Kişinin yaşı askere gitme yaşına uygun fakat cinsiyeti bayan olduğu için askere gitmesi uygun değildir. Bu nedenle Bayan askere gidemez şeklinde bir mesaj veriyor ve olumsuz mesaj olduğu için bu mesajı kırmızı renkli olarak yazdırıyor.

Aşağıdaki resimde yaşı 40’tan büyük olduğu için askere gidemez şeklinde mesaj veriyor. Askere gidebilmek için 20 ile 40 yaşları arasında olmak gerekmektedir. Olumsuz olduğu kırmızı renkle yazdırılmış.

Son olarak aşağıdaki resimde Askere gitmesi uygundur şeklinde olumlu bir mesaj vermektedir. Askere gidebilmek için gereken tüm şartlar sağlanmaktadır. O nedenle mesajı da yeşil renkli olarak yazdırmıştır.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın