Tasarım Kodlama

Asp.Net İki Sayı Arasındaki Asal Sayıları Bulma

Bu örneğimizde Asp.net ile klavyeden girilen iki sayı arasında bulunan Asal Sayıları bulup bir listbox içerisine yazdıran programı yapacağız.

Öncelikle aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi bir form tasarımı yapıyoruz. Formumuzun üzerine ilk sayı ve son sayıların girilmesini sağlayacak iki tane textbox nesnesi ekliyoruz.

Bir button nesnesi ekliyoruz ve bulunan asal sayıları eklemek için bir listbox nesnesi ekliyoruz.

Son olarak en alta bir tane Label nesnesi ekliyoruz.

Bunun amacı ise belirtilen aralıkta kaç tane asal sayı olduğunu bularak bunun sayısını yazdırmak. Böylece form tasarımını tamamlamış oluyoruz. İstediğimiz gibi renklendirme yapabiliriz.

tasarımını tamamlamış oluyoruz. İstediğimiz gibi renklendirme yapabiliriz.

Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi 1 ile 67 arasında bulunan asal sayılar bulunarak listbox nesnesine yazdırılmaktadır. Bu aralıkta 19 tane asal sayı olduğu formun altına yazdırılmaktadır.

Yine aşağıdaki resimde görüldüğü gibi 1 ile 10 arasındaki asal sayılar yazdırılmaktadır. Bu aralıkta 4 tane asal sayı olduğu yazdırılmaktadır.

Aşağıdaki resimde 1 ile 10000 arasındaki asal sayılar yazdırılmaktadır. Bu aralıkta 1229 tane asal sayı olduğunu da bulup ekrana yazdırmaktadır.

IkiSayiArasindakiAsalSayilar.aspx.designer.cs kodu:

IkiSayiArasindakiAsalSayilar.aspx.cs kodu:

 

Yorum yap