Tasarım Kodlama

PHP Başka Siteden Resim Çekme

PHP kullanarak URL’den Resimi Kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, uzak bir URL’den bir resmi dosyasını kopyalamanıza ve PHP kullanarak bir klasöre kaydetmenize yardımcı olur.

file_get_contents() – Bu işlev, görüntü dosyasını URL’den okumak ve içeriği bir dize olarak döndürmek için kullanılır.
file_put_contents() – Bu fonksiyon uzak görüntü verilerini bir dosyaya yazmak için kullanılır.

Yorum yap