PHP

PHP Başka Siteden Resim Çekme

PHP kullanarak URL’den Resimi Kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, uzak bir URL’den bir resmi dosyasını kopyalamanıza ve PHP kullanarak bir klasöre kaydetmenize yardımcı olur.

file_get_contents() – Bu işlev, görüntü dosyasını URL’den okumak ve içeriği bir dize olarak döndürmek için kullanılır.
file_put_contents() – Bu fonksiyon uzak görüntü verilerini bir dosyaya yazmak için kullanılır.

Yorum bırak