Tasarım Kodlama

PHP Dizi Boş Olup Olmadığını Kontrol Etme

Dizinin boş olup olmadığını kontrol etmek için hangi PHP işlevlerini kullanabileceğinizi görelim.

1.  PHP empty() işleviyle bir dizinin boş olup olmadığını kontrol edin

Çıktı:

Örnek 2:

Çıktı:

2. Bir dizideki öğelerin sayısını hesaplamak istiyorsanız PHP count () işlevini kullanın.

Dizi boşsa, işlev 0 değerini döndürür, aksi takdirde öğelerin sayısını döndürür.

Örnek 1:

Çıktı:

 

Örnek 2:

Çıktı:

 

 

Yorum yap