Tasarım Kodlama

Web Sayfasını PHP ile Yönlendirme

1. exit() ve header() işlevini kullanma

PHP’de bir web sayfasından diğerine yönlendirme yapmak için header() işlevini (istemciye ham HTTP üstbilgisi gönderir) kullanabilirsiniz.

Yeni bir HTTP başlığı göndermek için header() işlevini kullanmak mümkündür, ancak bunun tarayıcıya herhangi bir HTML veya metinden önce (örneğin açıklamadan önce) gönderilmesi gerekir.

Örnek:

2. ob_start() ve ob_end_flush() ile başlık işlevini kullanma

Örnek:

 

1 yorum