Tasarım Kodlama

PHP if else Kullanımı ve Örnekleri

Her programlama dilinde olduğu gibi PHP dilinde de yerleşik ifadeler mevcuttur. Bu yerleşik ifadelerden en önemlileri kontrol yapılarıdır.  Bu yazıda her programlama dilinde bulunan temel kontrol yapılarında bir tanesi olan if, if else, if else if kontrol yapılarına bakacağız.

İf yapısı, PHP dahil birçok dilin en önemli özelliklerinden biridir. Kod parçalarının koşullu yürütülmesine izin verir. PHP, C’ye benzer bir if yapısına sahiptir:

Yazım kuralı (if):

Yazım Kuralı (if else): else isteğe bağlıdır.

Yazım kuralı(if else if): ifadelerin sayısı arttırlabilir. else isteğe bağlıdır.

PHP if else Örnekleri

Yukarıdaki ifadeleri basit örneklerle açıklayalım.

Örnek: $sayi1=10 ve $sayi2=20 değişkenleri olduğunu varsayarak $sayi1, $sayi2’den büyükse ekrana $sayi1 büyük, değilse ekrana $sayi2 büyüktür yazdıralım.

 

Örnek: $derece adında bir değişkene girilen sıcaklık değerine;

  • $derece <= 0 ise katı
  • $derece > 0 ve $derece <=100 ise sıvı
  • $derece >100 ise gaz

olarak ekrana yazdıran programı yapalım.(not: derecedeki sayılar elle girilecektir.)

HTML Form Elemanları ile IF kullanımı

Daha önceki Form İşlemleri yazısında FORM verilerini aynı sayfaya nasıl yönlendireceğimizi öğrenmiştik. Aşağıdaki örnekleri formdan gönderilen verilerle nasıl yaptığımızı göreceğiz.

Örnek: Yukarıdaki örnekte gönderilen $derece değerini formdan alarak aynı işlemleri aynı sayfada tekrarlayalım.

Yukarıdaki kodu biraz daha düzenleyebiliriz. PHP karşılaştırma kodlarını sayfanın üzerine alabiliriz. Ayrıca input değeri boşsa(değer girilmemiş ve ilk açılış için) varsayılan değer verebiliriz. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

 

Örnek: sayi1 ve sayi2  adında 2 tane text kutusu olsun. islem adında içindeki optionları +,-,*,/ olan bir tane select nesnesi olsun. text kutularına sayılar girilip, bir tane işlem seçildiğinde işlemi ekrana yapan programı yapınız. (Programın HTML kodlarını aşağıdaki paylaşacağım.)

Yukarıdaki formu kullanarak PHP+HTML kodlarını aşağıdaki gibi oluşturacağız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 yorum