PHP

PHP for Döngüsü Kullanımı

Belirli sayıda kod bloklarının çalıştırılmasını sağlar. En karmaşık döngü yapısıdır.

Basit söz dizimi:

Söz dizimi yapıldığına göre basit örnekler yapmaya başlayabiliriz.

PHP for Örnekleri

Örnek 1:  1-10 arasındaki sayıları 1-2-3-…10- şeklinde ekrana yazdıralım.

Çıktı:

 

Örnek 2: 1-10 arasındaki sayıları alt alta yazdıralım.(Yukarıdaki örnekte bulunan tire yerine br kullanarak yapabilirsiniz.)

Çıktı:

 

Örnek 3: Ekrana 1-50 arasındaki sayıları barındıran kutular oluşturun( Aşağıdaki div.kutu classını kullanabilirsiniz).

PHP kodu:

Çıktı:

Örnek 4: Formdan alınan başlangıç ve bitiş değerlerine göre ekrana aralıktaki sayıları yazdıran programı yapınız(NOT: Tüm kodlar aynı sayfada olabilir).

Çıktı: birinci kutuya 10, ikinci kutuya 20 girdiğimizdeki sonuç

 

Örnek 5: 1-25 arasındaki sayıları select option içine yerleştirin.

Örnek 6: Kullanıcının girdiği yükseklik ve genişlik değerine göre ekranda bulunan kırmızı bir divin yükseklik ve genişlik değerini değiştiren uygulamayı yapınız.

Örnek 7: Kullanıcının girdiği aralıktaki sayıları yazdıran programı aşağıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirin.

  • İlk girilen sayı başlangıç olsun.
  • İkinci girilen sayı bitiş olsun.
  • Bu iki aralıktaki sayıları ekrana yazdırın.
  • Üçüncü girilen sayı her hangi bir değer olabilir.
    • Ancak sayı döngü aralığında ise o sayıyı ekrana kalın ve kırmızı şekilde yazdırın.

Örnek Çıktı:Sırayla  2, 7, 5 girilmiş olsun.

2
3
4
5
6
7

PHP Kodu:

 

Örnek 8:  PHP ile for kullanarak 5 satır 10 sütunluk bir tablo oluşturun.

 

2 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın