PHP ForEach Döngüsü Kullanımı – Tasarım Kodlama
PHP

PHP ForEach Döngüsü Kullanımı

Foreach döngüsü – Bir dizideki her öğe için bir kod bloğunda dolaşır.

Foreach döngüsü yalnızca dizilerde çalışır ve bir dizideki her anahtar / değer çifti arasında döngü yapmak için kullanılır.

Söz Dizimi:

Her döngü yinelemesi için, geçerli dizi öğesinin değeri $value atanır ve dizi işaretçisi son dizi öğesine ulaşana kadar birer birer hareket ettirilir.

 

Örnek:

Aşağıdaki örnek, verilen dizinin ($ colors) değerlerini verecektir:

Ekran Çıktısı:

red
green
blue
yellow

 

Örnek:

Aşağıdaki örnek, verilen dizinin hem anahtarlarını hem de değerlerini ($ age) verir:

Ekran Çıktısı:

Ali = 35
Veli = 37
Ayşe = 43

 

 

Yorum bırak