Tasarım Kodlama

PHP foreach Döngüsü Kullanımı

foreach döngüsü diziler üzerinde yineleme yapmayı kolaylaştırmaktadır. foreach yalnızca diziler ve nesneler için kullanılabilir. Bir dizideki her öğe için bir kod bloğunda dolaşır.

Foreach döngüsü yalnızca dizilerde çalışır ve bir dizideki her anahtar / değer çifti arasında döngü yapmak için kullanılır.

İki sözdizimi mevcuttur:

Her döngü yinelemesi için, geçerli dizi öğesinin değeri $deger atanır ve dizi işaretçisi son dizi öğesine ulaşana kadar birer birer hareket ettirilir.

 

Örnek:

Aşağıdaki örnek, verilen dizinin ($ colors) değerlerini verecektir:

Ekran Çıktısı:

Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi $renkler dizisi üzerinde hareket ederek ilgili sıradaki değeri $renk değişkenine aktarıp döngü içinde ekrana yazdırıyoruz.

 

Örnek: Aşağıdaki örnekte anahtar-değer çiftinden oluşan bir dizi mevcuttur. foreach döngüsü ile bu anahtarları ve değerleri okuyabiliriz. Ancak bunu yapmak için döngü içindeki $değer olan kısmı dizideki gibi $anahtar => $deger olarak değiştirmek gerekir. Dizideki her öğe üzerinde hareket ettiğimizde bu sefer anahtar ve değerleri de okuma imkanımız olacaktır.

Ekran Çıktısı:

ad-Hüseyin
soyad-ÖZ
numara-67
sinif-12D

 

Örnek: Anahtar değer çifti örneği;

Çıktı:

bir-1
iki-2
üç-3
on yedi-17

Örnek : İki boyutlu bir liste üzerinde öğrenci bilgilerini okuma yapalım.

Çıktı:

PHP foreach örnekleri
PHP foreach örnekleri

 

 

1 yorum