Tasarım Kodlama

PHP ile Sayıların Ortalamasını Hesaplama

Bu yazıda PHP ile bir dizi sayının ortalaması nasıl hesaplayacağınız göstereceğim.

İlk olarak sayi_ortalama adında bir fonksiyon oluşturuyoruz. Bu fonksiyona … operatörünü kullanarak istediğimiz kadar sayı gönderen parametreyi oluşturuyoruz. … operatörü fonksiyona değişken sayıda parametre geçek için kullanılır.

Fonksiyon içinde sayıların toplamını bulmak için array_sum fonksiyonu ve sayıların adetini bulmak için de count fonksiyonunu kullanıyoruz. Bir dizi sayının ortalaması bulmak o sayıları toplayıp toplam sayıya bölmek demektir.

Son olarak çıkan ortalmayı return ifadesi ile geri gönderip ekrana çıktı alınmasını sağlıyoruz.

PHP Kodu:

Çıktı:

Yorum yap