Tasarım Kodlama

PHP ile Dizinin Ortalamasını Bulan Program

PHP ile bir dizinin ortalamasını bulmak için bir çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemler programcının belirleyeceği algoritmalar olabileceği gibi PHP içinde yerleşik olarak bulunan fonksiyonlar da olabilir. Aşağıdaki iki yöntemi de kullanarak rahatlıkla bir dizinin ortalamasını bulabilirsiniz.

Örnek :$sayilar=array(45,3,12,17,4,24,65,85,741); şeklinde verilen dizinin ortalamasını bulan PHP programını yazınız.

Çözüm 1: İlk olarak basit iki yöntem ile ortalama nasıl bulunur inceleyelim. count dizideki eleman sayısını verir. array_sum fonksiyonu ise dizideki elemanların toplamını verir. Bu iki fonksiyonu kullanarak önce diziyi topar. Toplana değerleri de eleman sayınına böleriz.

Çözüm 2: Ortalama bulma işlemini her hangi bir döngü kullanarak yapabiliriz. Genellikle for döngüsü tercih edilir ancak ben burada foreach ile nasıl yapılacağını göstereceğim.

Çıktı:

Yorum yap