PHP

PHP Random Sayı

rand() fonksiyonu PHP’de rastgele bir tamsayı oluşturmak için kullanılır.

rand() PHP işlevi kullanılırken herhangi bir maksimum sınır belirtilmezse, döndürülebilecek en büyük tam sayı, işletim sistemine göre değişen getrandmax() işlevi tarafından belirlenir.

Örneğin, Windows’da oluşturulabilecek en büyük sayı 32768‘dir. Ancak, daha yüksek sayıları içerecek şekilde belirli bir aralık ayarlayabilirsiniz.

rand() sözdizimi ve Örnekler

Rand PHP işlevini kullanmak için doğru sözdizimi aşağıdaki gibidir:

yada

Yukarıda açıklandığı gibi sözdizimini kullanarak PHP’deki rand() işlevi için üç örnek verebiliriz:

Bu örneklerde de görebileceğiniz gibi, ilk rand işlevi 10 ile 50 arasında, ikincisi 1 ile 1 milyon arasında ve sonra üçüncü olarak tanımlanan herhangi bir maksimum veya minimum sayı olmadan rastgele bir sayı üretir.

rand() İşlevini Kullanan Güvenlik Kaygıları

Bu işlev tarafından üretilen rasgele sayılar kriptografik olarak güvenli değerler değildir ve kriptografik nedenlerle kullanılmamalıdır. Güvenli değerlere ihtiyacınız varsa random_int(), openssl_random_pseudo_bytes() veya random_bytes() gibi diğer rasgele işlevleri kullanın.

Not: PHP 7.1.0 ile başlayarak, rand() PHP işlevi mt_rand() ‘nin bir takma adıdır. mt_rand() işlevinin dört kat daha hızlı olduğu ve daha iyi rasgele bir değer ürettiği söylenir. Ancak, ürettiği sayılar şifreli olarak güvenli değildir. PHP kılavuzu, kriptografik olarak güvenli tamsayılar için random_bytes() işlevinin kullanılmasını önerir.

Kaynak:

https://www.php.net/manual/tr/function.rand.php

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın