PHP

PHP explode() Kullanımı | string Parçalama

Bu yazıda PHP ile string parçalamak için kullanılan expolde fonksiyonunun kullanımını ve en yaygın kullanım örneklerini göreceksiniz. Php explode ne ise yarar konusunda detaylı örneklerle konu hakkında fikir sahibi olacaksınız.

Örneklere geçmeden önce explode söz dizimine ve parametrelerine bakalım.

Söz dizimi:

Parametreler:

ayraç: Dizgeleri ayırmak için kullanılacak dizge.

dizge: Alt dizgelerine ayrılacak dizge.

sınır : sınır pozitifse dizi en çok sınır sayıda eleman içerir ve dizgenin kalanı son elemana yerleştirilir. sınır negatifse, son sınır eleman hariç tüm elemanlar döndürülür. sınır sıfırsa, 1 olarak ele alınır.

Not: Stringeden dizi elde etmek içinde explode() fonksiyonunu, diziyi stringe çevirmek için implode() fonksiyonu kullabilirsiniz.

PHP explode() Örnekleri

Örnek 1: Boşluklara göre stringi parçalama

Çıktı:

Örnek 2: Belirli sayıda ayırma

Çıktı:

Örnek 3: Virgüllere göre metni parçalama

Çıktı:

Örnek 3: @ işaretine göre metni parçalama

Çıktı:

Yorum Bırak

Yorum bırak