PHP

PHP in_array Kullanımı| Dizide Eleman Var Mı

in_array() fonksiyonu belirli bir değer için bir dizide arama yapar.

Söz dizimi:

Not: “deger” parametresi bir stringse ve “mode” parametresi TRUE olarak ayarlanmışsa, arama büyük / küçük harfe duyarlı olarak yapılır.

değer (Gerekli): Ne aranacağını belirtir
dizi (Gerekli): Aramak istediğimiz diziyi belirtir.
mode (İsteğe Bağlı): Bu parametre, içinde arama yapmak istediğimiz modu belirtir. TRUE olarak ayarlanırsa, in_array () işlevi, “değer” parametresiyle belirtilen aynı değer türüne sahip değeri arar. Bu parametrenin varsayılan değeri FALSE’tır.

Geri dönüş değeri
Değer dizide bulunursa TRUE , aksi takdirde FALSE döndürür.

Örnek 1:

Çıktı:

Örnek 2:

Çıktı:

Örnek 3:

Çıktı:

3 Yorum

Yorum bırak