PHP

PHP substr | mb_substr Kullanımı

PHP’de bir metni belirli bölümünü string parça almak için kullanılır. String içinden alınacak parça baştan olabileceği gibi sondan da parça alabilir.

substr ve mb_substr söz dizimi aynı olduğu için bu yazıda Türkçe diline özgü karakterler ile de çalışan mb_substr fonksiyonu kullanılacaktır.

Söz dizimi:

dizge :Alt dizge başlangıcının aranacağı dizge.

başlangıç :Alt dizgenin dizge içindeki başlangıç konumu.

uzunluk :İstenen alt dizgenin azami uzunluğu.

kodlama : kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen değer: başlangıç ve uzunluk değiştirgeleri ile belirtilen dizge parçası ile döner.

Örnek :

Uygulamalarınızda substr ile Türkçe karakter hatası almamak için mb_substr olarak kodlama yapmanız daha uygun olacaktır.

Yorum bırak