Tasarım Kodlama

C Dili Girilen Bir Harfin Ünlü veya Ünsüz Olduğunu Bulan Örnek

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir harfin sesli mi yoksa sessiz harf mi olduğunu kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

Beş A, E, I, O ve U harfine ünlüler denir. Bu 5 ünlü hariç diğer tüm alfabelere ünsüzler denir.

Bu program, kullanıcının her zaman bir alfabe karakteri gireceğini varsayar.

Not: Bu program, kullanıcının bir alfabe gireceğini varsayar. Kullanıcı alfabetik olmayan bir karakter girerse, karakterin ünsüz olduğunu gösterir.

C Kodları:

Yukarıdaki örnek kullanıcının her zaman bir harf karakteri girişi yapmasına göre yazılmıştı. Şimdi programımızı kullanıcının harf harici (ör: sayı, noktalama ,işaretleri vb.) giriş yapması durumuna göre düzenleyelim.

Bunu düzeltmek için isalpha () işlevini kullanabiliriz. islapha () işlevi, bir karakterin bir alfabe olup olmadığını kontrol eder.

C Programlama Örnekleri

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

1 yorum