Tasarım Kodlama

C Programlama Örnekleri (30 Örnek)

İş görüşmelerinden sık sık C programları sorulur. Bu programlar temel bilgiler, dizi, dizge, işaretçi, bağlantılı liste, dosya işleme vb. seçeneklerden sorulabilir.

Bu listedeki örnekler temel C bilgisi ile birlikte ileri seviye algoritma kavramlarını içerecektir.

1- Merhaba Dünya Yazdırma

Ekran Çıktısı:

2- Tam Sayı Yazdırma

Ekran Çıktısı:

3- Odanlıklı Sayıların çarpımı

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen iki ondalıklı sayının çarpımı hesaplanır ve ekrana yazdırılır.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

Bu örnekte, bir karakterin ASCII değerini nasıl bulacağınızı öğreneceksiniz.

4- Ascii karakter kodu bulma

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

Bu örnekte, bir tamsayı başka bir tam sayıya bölündüğünde bölümü ve kalanı bulmayı öğreneceksiniz.

5- Bölümü ve kalanı bulma

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

6- sizeof kullanım örneği

Bu örnekte, sizeof operatörünü kullanarak her bir değişkenin boyutunu değerlendirmeyi öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

7- İki değişkenin değerini değiştirme

Bu örnekte, iki farklı teknik kullanarak C programlamasında iki sayıyı değiştirmeyi öğreneceksiniz.

İlk  yöntemde üçüncü bir değişken kullanılarak yer değiştirme işlemi gerçekleştirirken 2. yöntemde üçüncü değişken kullanılmamaktadır.

C Kodları: Yöntem-1 (3. Değişken Kullanarak Yer Değiştirme)

C Kodları: Yöntem-2 (3.Değişken Kullanmadan Yer Değiştirme)

Ekran Çıktısı:

8- Sayının çift mi tek mi olduğunu bulma

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

9- Üç sayıdan büyüğünü bulma

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen üç sayı arasında en büyük sayıyı bulmayı öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

10- İkinci dereceden denkleme kökleri bulma

Bu örnekte, C programlamasında ikinci dereceden bir denklemin köklerini bulmayı öğreneceksiniz.

İkinci dereceden bir denklemin standart biçimi şöyledir:

b2-4ac terimi, ikinci dereceden bir denklemin ayırt edicisi olarak bilinir. Köklerin doğasını anlatır.

Ayırıcı 0’dan büyükse, kökler gerçek ve farklıdır.
Ayırıcı 0’a eşitse, kökler gerçek ve eşittir.
Ayırıcı 0’dan küçükse, kökler karmaşık ve farklıdır.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

11- Artık yıl bulma

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen yılın artık yıl olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

Artık yıl, yüzyıl yılları dışında (00 ile biten yıllar) 4’e bölünebilir. Yüzyıl, ancak 400 ile mükemmel bir şekilde bölünebilirse artık bir yıldır.

Örneğin,

1999 artık bir yıl değil
2000 artık bir yıldır
2004 artık bir yıldır

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

12- Sayının işaretini bulma

Bu örnekte, bir sayının (kullanıcı tarafından girilen) negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

Bu program kullanıcıdan bir sayı alır ve bu sayının pozitif mi, negatif mi yoksa sıfır mı olduğunu kontrol eder.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

13- Girilen sayıya kadar olan sayıların toplamı

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen doğal sayıya kadar sayıların toplamını hesaplamayı öğreneceksiniz.

Pozitif sayılar 1, 2, 3 … doğal sayılar olarak bilinir. Örnek olarak kullanıcı 10 sayısı girdiyse;

10’a kadar olan doğal sayıların toplamı:

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

14- Sayının faktöriyelini bulma

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir sayının faktöriyelini hesaplamayı öğreneceksiniz.

Pozitif bir n sayısının faktöriyeli şu şekilde verilir:

Negatif bir sayının faktöriyeli yoktur. Ve 0’ın faktöriyeli 1’dir.

Ekran Çıktısı:

14- Sayının çarpım tablosunu bulma

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir sayının çarpım tablosunu oluşturmayı öğreneceksiniz.

Aşağıdaki program kullanıcıdan bir tamsayı girdisi alır ve 10’a kadar çarpım tablosunu oluşturur.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

15- Sayının fibonacci serisini gösteren program

Bu örnekte, ilk n sayının (kullanıcı tarafından girilen) Fibonacci dizisini görüntülemeyi öğreneceksiniz.

Fibonacci dizisi, sonraki terimin önceki iki terimin toplamı olduğu bir dizidir. Fibonacci dizisinin ilk iki terimi 0 ve ardından 1’dir.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

16- EBOB ve EKOK bulan program

Döngüler ve karar verme ifadeleri kullanarak iki tam sayının (hem pozitif hem de negatif tam sayılar için) OBEB hesaplamasının farklı yollarına ilişkin örnekler.

C programlamada en büyük ortak böleni bulmanın birçok yolu vardır.

Örnek1:

Ekran Çıktısı:

Bu programda, kullanıcı tarafından girilen iki tamsayı n1 ve n2 değişkenlerinde saklanır ve daha sonra, i n1 ve n2’den küçük olana kadar for döngüsü yinelenir.

Her yinelemede, hem n1 hem de n2 tam olarak i ile bölünebiliyorsa, i’nin değeri gcd’ye atanır.

For döngüsü tamamlandığında, iki sayının en büyük ortak böleni değişken gcd’de saklanır.

While Döngüsü ile OBEB Hesaplama

C Kodları:

17- Sayının basamak sayısını gösteren program

Bu program kullanıcıdan bir tamsayı alır ve basamak sayısını hesaplar. Örneğin: Kullanıcı 3452 girerse, programın çıktısı 4 olacaktır.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

18- Palindrom sayı olup olmadığını gösteren program

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen sayının bir palindrom sayı olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

Palindromik sayı, iki taraftan okunduğu zaman okunuş yönüyle aynı olan sayılardır.

Örnek: 1, 4, 8, 99, 101, 363, 4004, 9889, 13531 vb.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

19- Sayının asal olup olmadığını gösteren program

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir tamsayının asal sayı olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

Bir asal sayı, yalnızca 1’e ve kendisine bölünebilen pozitif bir tam sayıdır. Örneğin: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

20- Aralıktaki asal sayıları gösteren program

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen iki sayı arasındaki tüm asal sayıları yazdırmayı öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

21- Armstrong sayı olup olmadığını gösteren program

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir tamsayının Armstrong sayı olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

İlk örnek 3 basamaklı bir sayının Armstrong sayı olup olmadığını kontrol ederken, ikinci örneğimizde n basamaklı yani kullanıcının girdiği herhangi bir sayıya göre işlem yapmaktadır.

Pozitif bir tamsayı, Armstrong numarası olarak adlandırılır (n sırasına göre)

Armstrong sayısının 3 basamaklı olması durumunda, her basamağın küplerinin toplamı, sayının kendisine eşittir. Örneğin, 153 bir Armstrong numarasıdır çünkü

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

22- Fonksiyon kullanarak sayıların toplamını hesaplama

Bu örnekte, özyinelemeli(recursive) bir fonksiyon kullanarak doğal sayıların toplamını bulmayı öğreneceksiniz.

C Kodları:

Ekran Çıktısı:

Başlangıçta sayiTopla() main () ‘den çağrılır ve 20 argüman olarak iletilir.

20 sayısı sayiTopla(19) sonucuna eklenir.

sayiTopla() ‘den sayiTopla()’ ye bir sonraki fonksiyon çağrısında, sayiTopla(18) sonucuna eklenen 19 geçilir. Bu süreç n, 0’a eşit olana kadar devam eder.

N 0’a eşit olduğunda, özyinelemeli çağrı yoktur. Bu, sonuçta tam sayıların toplamını main () işlevine döndürür.

23- İçi boş üçgen çizimi

C Kodu:

Çıktı:

24- İçi boş dikdörtgen çizme

C kodu:

Çıktı

25- İçi boş baklava çizimi

C Kodu:

Çıktı:

26- Fibonacci sırası bulma

C ile fibonacci sayı bulan program

Çıktı:

27- İçi dolu baklava çizme

C Kodu:

Çıktı

28- C Sayı Tahmin Oyunu

Bu uygulamada bilgisayarın tuttuğu sayıyı tahmin eden bir uygulama yazacağız.

Uygulamada bilgisayar bir sayı tutacak ve kullanıcı aşağı yukarı hareket ederek sayıyı tahmin etmeye çalışacaktır.

C Program Kodu:

Çıktı:

2 yorum