Tasarım Kodlama

İki Sayının EBOB’unu Bulan C Programı

Döngüleri ve karar verme ifadelerini kullanarak iki tamsayının en büyük ortak bölenini (hem pozitif hem de negatif tamsayılar için) hesaplamanın farklı yollarına örnekler içerir.

C Program Kodu:  for döngüsü ve if ifadesi kullanma

 

C Program Kodu: while ve if else kullanma

C Program Kodu: hem pozitif hem de negatif sayılar için EBOB hesaplama

 

Çıktı:

 

Yorum yap