Tasarım Kodlama

İki Sayının EKOK’unu Bulan C Programı

Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen iki sayının LCM’sini (En düşük ortak çoklu) hesaplamayı öğreneceksiniz.

İki tamsayı nl ve n2’nin EKOK’u hem n1 hem de n2 (geri kalanlar olmadan) ile mükemmel bir şekilde bölünebilen en küçük pozitif tamsayıdır. Örneğin: 72 ve 120’deki EKOK’u, 360’tır.

C Programı:

 

Çıktı:

 

Yorum yap