Tasarım Kodlama

C Dili Örnekleri

Bu sayfa, C programlamanın temel kavramlarına dair bir çok örneği içerir: döngüler, fonksiyonlar, işaretçiler, vb. konularda çeşitli zorluk seviyelerinde örnekler bulabilirsiniz.

Kaynak kodu her hangi bir C derleyicisinde derleyip kullanabilirsiniz.

C Programlama Örnekleri

1-  C “Merhaba Dünya” Yazdırma

Bu örnekte C Dilinde “merhaba dünya” yazdıracağız.

 

2- Kullanıcı Tarafından Girilen Tam Sayıyı Yazdıran C Programı

Bu programda, kullanıcı tarafından girilen tam sayı bir değişkende saklar. Ardından, bu değişken printf () işlevi kullanılarak ekranda görüntülenir.

 

3- Ondalıklı İki Sayının Çarpımını Yazdıran C Programı

Bu programda, kullanıcıdan iki sayı girmesi istenir (kayan nokta -ondalıklı). Ardından, bu iki sayının çarpımı bir değişkende saklanır ve ekranda gösterilir.

 

4- C Bölüm ve Kalanları Hesaplama Programı

Bu program, bir tamsayının başka bir tamsayıya bölündüğünde bölümü ve kalanı değerlendirir.

 

5- Üçüncü Değişken Kullanmadan İki Sayının Yerini Değiştiren C Programı

 

6- Kullanıcının Girdiği Sayının Çift mi Tek mi Olduğunu Kontrol Eden C Programı

 

7- Üç Sayıdan En Büyük Olanını Bulan C Programı

 

8- Sayının Faktöriyelini Bulan C Programı

 

9- Artık Yılı Kontrol Eden C Programı

 

10- Sayının Pozitif mi Negatif mi Olduğunu Kontrol Eden C Programı

 

11- Kullanıcının Girdiği Doğal Sayıya Kadar Olan Sayıların Toplamını Hesaplayan C Programı

 

12- C Çarpım Tablosu Oluşturma Programı

 

13- İki Sayının EBOB’unu Bulan C Programı

 

14- İki Sayının EKOK’unu Bulan C Programı

 

15- strlen() fonksiyonu kullanmadan String uzunluğunu bulan C programı

 

16- Recursive Kullanarak Bir String’i Ters Çeviren C Programı

 

17- Dizideki Sayıları Artan Olarak Sıralayan C Programı

 

18- Dizideki Sayılardan En Büyüğünü Bulan C Programı

 

19- Pointer ile Üç Sayıdan En Büyüğünü Bulan C Programı

 

 

Yorum yap