Tasarım Kodlama

C# Dizi Örnekleri ve Çözümleri

Nesne Tabanlı Programlama Dersi için Dizi Uygulamaları

Bu yazıdaki kolay, orta ve zor olacak şekilde C# dizi örnekleri yer almaktadır. C# dizi örneklerini kopyalayıp C# Console ortamında uygulayabilirsiniz. C# dizi örnekleri ile ilgili sorularınız varsa yorum olarak mesaj bırakabilirsiniz.

 • Klavyeden girilen bir metnin içindeki sesli ve sessiz harflerin sayısını ekranda görüntüleyen C# programına ait kaynak kod;
 • Klavyeden girilen bir metnin içindeki küçük harfleri büyük harfe çeviren C# programına ait kaynak kod;
 • Klavyeden girilen bir metnin içindeki sesli harflerin (metnin toplam karakter sayısına göre) yüzde oranlarını veren C# programına ait kaynak kod;
 • Klavyeden bir kelimenin ,girilen bir cümlede kaç kez tekrar ettiğini bulan C# programına ait kaynak kod;
   
 • İki boyutlu bir dizinin her satırının ve her sütununun toplamlarını ayrı ayrı hesaplayan ve bulduğu sonuçları ekranda görüntüleyen C# programına ait kaynak kod;
 • İki boyutlu bir dizisinin köşegen elemanlarının toplamı ve çarpımını bulan C# programına ait kaynak kod;
   
 • İki farklı tek boyutlu sırasız olacak şekilde elemanları atanmış dizilerin elemanlarını sıraya sokarak farklı bir diziye yerleştiren C dizisi yaratan
  C# programına ait kaynak kod;
 • Tek boyutlu bir diziyi kendi üzerinde ters sıraya çeviren C# programına ait kaynak kod;
 • N elemanlı bir tamsayı dizisinin elemanlarını sıralayan C# programına ait kaynak kod;
   
 • İki boyutlu iki diziyi toplayan C# programına ait kaynak kod;
 • Klavyeden girilen bir cümle içinde, klavyeden girilen bir karakteri kaldırarak yeni bir metin elde eden C# programına ait kaynak kod;
 • Klavyeden girilen bir cümledeki kelimelerin uzunluklarını ekrana yazan C# programına ait kaynak kod;
 • Rastgele sayılarla doldurulmuş 1000 elemanlı bir tam sayı dizinin ortalaması ile içlerinden rastgele seçilen 100 elemanın (aynı elemanın tekrar seçimi olmayacak şekilde) ortalaması ekrana yazan C# programına ait kaynak kod;
 • Rastgele sayılarla doldurulmuş 1000 elemanlı bir tam sayı içinde tekrar etmiş olan elemanları ve kaç kez tekrar ettiğini ekrana yazan C# programına ait kaynak kod;
 • Rastgele sayılarla doldurulmuş 10 elemanlı bir tamsayı dizisininnin elemanlarında bulunan değer kadar ekrana “*” yazan C# programına ait kaynak kod;
 • Palindrom düz veya tersten okunduğunda okunuşu değişmeyen kelimelerdir. Aynı mantıkta tamsayılar için, klavyeden girilen bir tamsayının “palindrom (?)” olup olmadığını ekrana yazan C# programına ait kaynak kod;
 • Bir dizinin ilk üç değeri 0,1,2 olarak başlamaktadır. Dizinin diğer elemanları sürekli şekilde son üç elemanının toplamı olarak devam etmektedir. Bu diziyi 100 elemanlı bir dizi oluşturunuz.
  Örnek 1: Eleman sayısını kullanıcının belirlediği bir dizi oluşturarak içine kullanıcının eleman girmesini sağlayan örnek:
  dizi_kullanici

  Örnek 2: 10 personele ait numara,isim,telefon ve email bilgileri ayrı ayrı dizilerde tutan ve aranan numaraya göre ilgili kişinin bilgilerini ekranda gösteren dizi örneği (indexOf kullanıldı) :

  diziaramaGosterme

  Örnek 3: 20 elemanlı diziye rasgele -100 ile +100 arası sayılar atan ve daha sonra dizinin elemanlarını, pozitif sayı adetini,negatif sayı adetini ve işaretsiz sayı adetini ekranda gösteren örnek:

  dizi_ornekleri_5

   

  İlginizi çekebilir: C# Dersleri

   

  Örnek 4 :Kullanıcının girmiş olduğu sayının dizide olup olmadığını bulan, varsa kaç adet bulunduğunu ekranda gösteren dizi örneği:

  dizi_ornekleri_3

  Örnek 5: 10 elemanlı string dizi içindeki tek sayıları foreach döngüsüyle ekrana yazdıran ve teksayıların adetini ekranda gösteren örnek:

  dizi_ornekleri_4

  Örnek 6: Kullanıcıdan alınan metnin içinde bulunan sesli harf sayısını bulan c# console uygulaması

   

  Örnek 7: İçerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren ekrana yazdıran örnek:

  Örnek 8:Kullanıcı tarafından girilen gün adının haftanın kaçıncı günü olduğunu bulan c# console uygulaması


  Örnek 9: Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program:


  Örnek 10: C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %20 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

  Örnek 11: Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran örnek

  Örnek 12: 20 elemanlı dizi içerisine for döngüsü ile rasgele 1-100 arası sayılar atarak ekranda görüntüleyen program:

  Screenshot_5

  Örnek 13 : 20 elemanlı diziye 1-100 arası rasgele sayılar atarak bu dizideki 50’den küçük sayıları listeleyen ve adetini bulup ekrana yazan program:

  Screenshot_6

  Örnek 14: 5 elemanlı string dizi içerisine eleman ekleyip for döngüsü kullanarak ekranda yazdıran program:

  Örnek 15 : 5 elemanlı string dizi içerisine eleman ekleyip foreach döngüsü kullanarak ekranda yazdıran program:
  Örnek 16: 100 elemanlı bir dizide negatif ve pozitif eleman sayısını bulan ve ekranda gösteren C# kodları.
  Örnek 17: Kullanıcıdan 20 elemanlı dizi içine sehir isimleri girmesini isteyen, daha sonra kullanıcıdan il sorgulaması yapmasını isteyen ve bu ilin dizi içinde kaç adet olduğunu gösteren dizi örneği.
  Örnek 18: Klavyeden girilen bir İngilizce cümledeki sesli ve sessiz harflerin sayısını ekranda görüntüleyen bir program.
  Örnek 19 : Klavyeden girilen bir İngilizce cümledeki küçük harfleri büyük harfe çeviren bir program yazınız.
  Örnek 20 : Klavyeden girilen bir Türkçe cümledeki sesli harflerin (cümlenin toplam karakter sayısına göre) yüzde oranlarını veren bir program yazınız.
  Örnek 21 : Girilen kelimenin cümle içinde kaç tane olduğunu bulan program.

Yorum yap