Boolean Nedir? – Tasarım Kodlama
Teknik Terimler

Boolean Nedir?

Boolean veya boolean mantığı, doğru / yanlış ifadeler oluşturmak için kullanılan bir cebirin alt kümesidir. Boole ifadeleri, değerleri karşılaştırmak ve doğru veya yanlış bir sonuç döndürmek için AND, OR, XOR ve NOT işleçlerini kullanır. Bu boole operatörleri aşağıdaki dört örnekte açıklanmıştır:

x AND y – hem x hem de y doğruysa True değerini döndürür; x veya y yanlışsa False değerini döndürür.
x VEYA y – x veya y ya da hem x hem de y doğruysa True değerini döndürür; yalnızca x ve y yanlışsa False değerini döndürür.
x XOR y – yalnızca x veya y doğruysa True değerini döndürür; x ve y her ikisi de doğru veya her ikisi de yanlışsa False değerini döndürür.
NOT x – x false (veya null) ise True değerini döndürür; x doğruysa False değerini döndürür.
Bilgisayarlar ikili olarak çalıştığından (yalnızca sıfır ve birisini kullanarak), bilgisayar mantığı genellikle boole terimleriyle ifade edilebilir. Örneğin, doğru bir ifade 1 değerini döndürür, yanlış bir ifade ise 0 değerini döndürür. Tabii ki, çoğu hesaplama basit bir doğru / yanlış ifadesinden daha fazlasını gerektirir. Bu nedenle, bilgisayar işlemcileri birden çok ikili (veya boole) deyimi birbirine bağlayarak karmaşık hesaplamalar yapar. Karmaşık boole ifadeleri bir dizi mantık kapısı olarak ifade edilebilir.
Boole ifadeleri çoğu arama motoru tarafından da desteklenir. Bir arama motoruna anahtar kelimeler girdiğinizde, boole operatörlerini kullanarak aramanızı hassaslaştırabilirsiniz. Örneğin, Apple iMac hakkında bilgi aramak, ancak elma (meyve) ile ilgili sonuçlardan kaçınmak istiyorsanız “Apple AND iMac NOT fruit” için arama yapabilirsiniz. Bu, “meyve” kelimesi ile sonuçlardan kaçınırken, iMac bilgisayarlar hakkında sonuçlar üretecektir. Çoğu arama motoru boole operatörlerini desteklese de, sözdizimi gereksinimleri değişebilir. Örneğin, AND ve NOT sözcükleri yerine, “+” ve “-” operatörleri gerekebilir. Doğru sözdizimini her arama motorunun web sitesinin yardım bölümünde bulabilirsiniz.

Yorum bırak