Tasarım Kodlama

Boolean Nedir?

Boolean veya boolean mantığı, doğru / yanlış ifadeler oluşturmak için kullanılan bir cebirin alt kümesidir. Boolean ifadeleri, değerleri karşılaştırmak ve doğru veya yanlış bir sonuç döndürmek için AND, OR, XOR ve NOT işleçlerini kullanır.

Boolean operatörleri aşağıdaki dört örnekte açıklanmıştır:

  • x AND y – hem x hem de y doğruysa True değerini döndürür; x veya y yanlışsa False değerini döndürür.
  • x VEYA y – x veya y ya da hem x hem de y doğruysa True değerini döndürür; yalnızca x ve y yanlışsa False değerini döndürür.
  • x XOR y – yalnızca x veya y doğruysa True değerini döndürür; x ve y her ikisi de doğru veya her ikisi de yanlışsa False değerini döndürür.
  • NOT x – x false (veya null) ise True değerini döndürür; x doğruysa False değerini döndürür.

Bilgisayarlar ikili olarak çalıştığından (yalnızca sıfır ve birisini kullanarak), bilgisayar mantığı genellikle boolean terimleriyle ifade edilebilir.

Örneğin, doğru bir ifade 1 değerini döndürür, yanlış bir ifade ise 0 değerini döndürür. Tabii ki, çoğu hesaplama basit bir doğru / yanlış ifadesinden daha fazlasını gerektirir. Bu nedenle, bilgisayar işlemcileri birden çok ikili (veya boolean) deyimi birbirine bağlayarak karmaşık hesaplamalar yapar. Karmaşık boolean ifadeleri bir dizi mantık kapısı olarak ifade edilebilir.

Arama Motorlarında Boolean Kullanımı

Boolean ifadeleri çoğu arama motoru tarafından da desteklenir. Bir arama motoruna anahtar kelimeler girdiğinizde, boolean operatörlerini kullanarak aramanızı hassaslaştırabilirsiniz.

Örneğin Google’da, Apple iMac hakkında bilgi aramak, ancak elma (meyve) ile ilgili sonuçlardan kaçınmak istiyorsanız “Apple AND iMac NOT Meyve” için arama yapabilirsiniz.

Bu, “meyve” kelimesi ile sonuçlardan kaçınırken, iMac bilgisayarlar hakkında sonuçlar üretecektir. Çoğu arama motoru boole operatörlerini desteklese de, sözdizimi gereksinimleri değişebilir. Örneğin, AND ve NOT sözcükleri yerine, “+” ve “-” operatörleri gerekebilir.

Doğru sözdizimini her arama motorunun web sitesinin yardım bölümünde bulabilirsiniz.

Programlama Dillerinde Boolean Kullanımı

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi programlama dillerinde boolean karşılaştırma yapılabilir yada boolean veri tiplerinde değerler atanabilir. Aşağıda dünyada çok kullanılan programlama dillerinde boolean veri atamalarına örnekler bulacaksınız.

Python Kullanımı:

Java Kullanımı:

C# Kullanımı:

JavaScript Kullanımı:

C++ Kullanımı:

Bu yazıda detaylı bir şekilde boolean ifadesine bakarak bilişimde nasıl kullanıldığı hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Sitemizdeki diğer Teknik Terimler ile ilgili yazılara bakabilirsiniz.

Yorum yap