Fibonacci Serisini Yazdıran Go Programı – Tasarım Kodlama
Go Programlama

Fibonacci Serisini Yazdıran Go Programı

Bu programda, Go kullanarak ve döngüler için fibonacci serilerini göstermeyi öğreneceksiniz. Serileri belirli bir terime veya bir numaraya kadar görüntülemeyi öğreneceksiniz.

Fibonacci serisi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ……..

Go Kodu:

package main

import "fmt"

func main() {
	n := 10
	t1 := 0
	t2 := 1
	//fmt.Printf("İlk %d terim: ", n)
	fmt.Print("İlk ", n, " terim: ")
	for i := 0; i < 10; i++ {
		fmt.Print(t1, " , ")
		sum := t1 + t2
		t1 = t2
		t2 = sum
	}
}

Çıktı:

İlk 10 terim: 0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 ,

 

Yorum bırak