Tasarım Kodlama

Java Form İki Sayının Toplamını Hesaplayan Program

Bu programda, Java’da swing kullanarak iki sayının nasıl toplanacağını öğreneceksiniz.

Programda ekrana iki tane text JTextField nesnesi, bir tane JLabel ve bir tane de JButton nesnesi çizdiriyoruz. Ardından butona tıklandığında text nesnelerindeki değerleri okuyup toplamını ekrana yazdırıyoruz.

Ekran Çıktısı:

 

 

 

Yorum yap