Tasarım Kodlama

Java RadioButton Kullanımı ve ItemListener Sınıfı

Bir radyo düğmesi oluşturmak için JRadioButton sınıfını kullanıyoruz. Radyo düğmesi, birden fazla seçenek arasından bir seçeneği seçmek için kullanılır. Formların doldurulmasında, çevrimiçi objektif formlarda ve bilgi yarışmasında kullanılır.

Aynı anda yalnızca bir radyo düğmesi seçebilmemiz için bir ButtonGroup’a radyo düğmeleri ekleriz. Bir ButtonGroup oluşturmak ve bir gruba radyo düğmesi eklemek için “ButtonGroup” sınıfını kullanıyoruz.

Kullanılan Nesneler:

JRadioButton(): Metin içermeyen, seçilmemiş bir RadioButton oluşturur.

Örnek:

JButton(String s) : Belirli bir metinle bir JButton oluşturur.

Örnek:

JLabel(String s) : Belirli bir metinle bir JLabel oluşturur.

Örnek:

ButtonGroup() : JRadioButton ekleyebileceğimiz bir grup oluşturmak için kullanın. Bir ButtonGroup içinde yalnızca bir JRadioButton seçebiliriz.

Radyo düğmelerini birlikte Gruplandırma Adımları.

ButtonGroup() Metodunu kullanarak bir ButtonGroup örneği oluşturun.

Şimdi add() Metodu yardımıyla G Grubuna butonları ekleyin.

Örnek:

isSelected() : bir JRadioButton seçilirse true veya false bir Boolean değeri döndürür, aksi takdirde false döndürür.

Örnek:

Set(…) ve Get(…) Metotları

  • Set ve Get, harici sınıflardan doğrudan erişen üye değişkenleri değiştirmek için kullanılır.
  • Sınıf üyesi değişkenlere doğrudan erişmek yerine, bu değişkenlere erişmek için get yöntemlerini tanımlar ve bunları değiştirmek için set yöntemini ayarlarsınız.

Kodlar:

JRadioButton ile ActionListener

Program 3 Basit bir radyo düğmesi grubu (resimli) oluşturmak ve bunlara Itemlistener eklemek için program kodu

Main.java

Yorum yap