Tasarım Kodlama

Java Yazıyı Sayıya Çevirme

Java’da Integer.parseInt() yöntemini kullanarak String‘i bir int‘ye dönüştürebiliriz. String’i Integer’a dönüştürmek için Integer sınıfının örneğini döndüren Integer.valueOf() yöntemini kullanabiliriz.

Diyelim ki bir sayı içeren dize üzerinde matematiksel işlemler yapmamız gerekiyor. TextField veya TextArea’dan her veri aldığımızda, girilen veriler bir dize(String) olarak alınır. Girilen veriler sayı biçimindeyse, dizeyi bir int’ye dönüştürmemiz gerekir. Bunu yapmak için Integer.parseInt() yöntemini kullanıyoruz.

Örnek:

Çıktı:

Yorum yap