Tasarım Kodlama

Java String’de Null, Boş yada Boşluk mu olduğunu kontrol etmek

  • Boş(empty) bir dize, atanmış bir değere sahip bir String nesnesidir, ancak uzunluğu sıfıra eşittir.
  • Null bir dizenin hiçbir değeri yoktur.
  • Boşluk bir Dize yalnızca boşluklar içerir, atanmış bir değere sahip olduğundan ve 0 uzunluğunda olmadığı için ne boş ne de null değeri vardır.

Bu yazıda null, empty ve boşluk kavramları hakkında bilgiler bulacaksınız.

Dize Uzunluğunu Kullanma

Daha önce belirtildiği gibi, uzunluğu sıfıra eşitse bir dize boştur. Dizemizdeki toplam karakter sayısını döndüren length() yöntemini kullanacağız.

Çıktı:

Dizede boşluk , açıkça ne null ne de boş olduğunu gösterir. Şimdi, sadece uzunluğa bağlı olarak, boşluklar bir Karakter olduğundan, yalnızca boşluklar veya başka herhangi bir karakter içeren dizeler arasında gerçekten ayrım yapamayız.

isEmpty() metodunu kullanma

isEmpty() yöntemi, dizgimizin herhangi bir metin içerip içermediğine bağlı olarak true veya false döndürür. Bir string == null denetimiyle kolayca zincirlenebilir ve hatta null ve boş dizeler arasında ayrım yapabilir:

trim() yöntemi, bir String’nin solundaki ve sağındaki tüm boşlukları kaldırır ve yeni diziyi döndürür. Dize boşluk içeriyorsa, tüm boşlukları kaldırdıktan sonra boş olur, bu nedenle isEmpty() true değerini döndürür.

Bu kod parçasını çalıştırmak bize aşağıdaki çıktıyı verecektir:

Yorum yap