Tasarım Kodlama

Java’da String Dizi Elemanlarını Yazdırma

Diziler, sürekli bellek konumunda aynı ad altında çoklu türde değerleri (int, string, char, vb.) saklamak için özel değişken türüdür. indeksler (indeksler) kullanılarak kolayca erişilebiliriz.

Bir String dizinin dizi öğelerini yazdırma

Java’da String dizisini for döngüsü kullanarak görüntülemek için gerekli kodları aşağıda görüntüleyeceğiz. Bu programda, Java dilinde for döngüsü kullanarak bir dizinin String elemanlarının nasıl yazdırılacağını anlatıyoruz.

Program 1:

Yukarıdaki kodlar derlenip çalıştırıldığında aşağıdaki java çıktısı oluşacaktır.

Java’da while döngüsü kullanarak Dize dizisini görüntüleme programı

Bu programda, Java dilinde while döngüsü kullanarak bir dizinin String’inin nasıl yazdırılacağını anlatıyoruz.

Program 2:

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktı alırız.

Do-while döngüsünü kullanarak Java’da Dize dizisini görüntüleme programı

Bu programda, Java dilinde do-while döngüsü kullanarak bir dizinin Stringlerinin nasıl yazdırılacağını anlatıyoruz.

Program 3:

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı alırız.

Yorum yap