Tasarım Kodlama

Java klavyeden girilen sayıları büyükten küçüğe sıralama

Bu yazıda kullanıcı tarafından girilen sayıları bir listeye aktarıp bu listedeki öğeleri büyükten küçüğe doğru nasıl sıralayacağınızı göstereceğiz.

Program: Aşağıdaki örnekte 0(sıfır) girilene kadar kullanıcıdan sayılar alınıp bir ArrayList içine aktarılacaktır. Ardından buradaki sayılar s

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında aşağıdaki ekran çıktısını alırız.

Yorum yap