Tasarım Kodlama

Java TextField Kullanımı

Java jTextfield Nedir

JTextField, javax.swing paketinin bir parçasıdır. JTextField sınıfı, tek bir metin satırının düzenlenmesine izin veren bir bileşendir. JTextField JTextComponent sınıfını devralır ve SwingConstants arabirimini kullanır.

Sınıfın kurucusu:

  • JTextField(): yeni bir TextField oluşturan yapıcı
  • JTextField(int sütunlar): belirtilen sayıda sütunla yeni bir boş TextField oluşturan yapıcı.
  • JTextField(String text): verilen dize ile başlatılan yeni bir boş metin alanı oluşturan yapıcı.
  • JTextField(Dize metni, int sütunlar): verilen dize ve belirtilen sayıda sütunla yeni bir boş textField oluşturan yapıcı.
  • JTextField(Belge dokümanı, Dize metni, int sütunlar): verilen metin depolama modelini ve verilen sütun sayısını kullanan bir metin alanı oluşturan yapıcı.

JTextField Metotları Şunlardır:

  • setColumns(int n): metin alanının sütun sayısını ayarlamanızı sağlar.
  • setFont(Font f): metin alanında görüntülenen metnin fontunu ayarlamanızı sağlar.
  • addActionListener(ActionListener l): metin alanına bir ActionListener ayarlamanızı sağlar.
  • int getColumns(): metin alanındaki sütun sayısını almanızı sağlar.

JTextField uygulayacak programlar aşağıdadır.

Java TextField Örnekleri

Örnek: Ekrana 2 tane java textfield nesnesi yerleştirme

Örnek: Java TextField’den veri alma ve alınan verileri toplamak için program.

java textfield örnekleri

Örnek: Belirli sayıda sütun içeren boş bir metin alanı oluşturmak için program.

java textfield örnekleri
java textfield örnekleri

Kod:

Java JTextField ile ActionListener ve KeyListener Kullanımı

TextField nesnesine olay atamak için ActionListener metodunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek ile TextField ile ActionListener nasıl kullanacağınız göreceksiniz.

Kodun ikinci bölümünde ise KeyListener ile ilgili tuşa basma, bırakma ve veri girişi ile ilgili tüm işlemler yapılmıştır.

2 yorum