Tasarım Kodlama

Python List(Liste) Örnekleri

Python Listeler, birden çok öğeyi tek bir değişkende saklamak için kullanılır.

Listeler, Python’da veri koleksiyonlarını depolamak için kullanılan 4 yerleşik veri türünden biridir, diğer 3’ü Tuple(Demet), Set(Küme) ve Dictionary(Sözlük)‘dir ve tümü farklı niteliklere ve kullanıma sahiptir.

Listeler köşeli parantezler kullanılarak oluşturulur:

Yukarıdaki örnek kod çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı oluşacaktır.

Yukarıdaki basit tanımdan sonra Python List Örneklerine geçebiliriz. Python Liste örneklerinde listelerde kullanılan fonksiyonlara da yer verilecektir.

Python Liste Örnekleri

Örnek 1: İçinde 5 tane tam sayı tutan bir liste tanımlayınız.

Çıktısı:

Örnek 2: İçinde farklı veri türlerinden oluşan 5 elemanlı bir liste oluşturunuz.

Çıktısı:

Örnek 3: İç içe değerler içeren bir liste oluşturunuz.

Çıktısı:

Örnek 4: Listedeki ilk elemanı yazdırın.

Çıktısı:

Örnek 5: Listeyi for döngüsü ile yazdırın.

Örnek 6: Listedeki çift elemanları yazdırın.

Çıktısı:

Örnek 7: 2. indeksten ile 7. indekse kadar olan değerleri ekran yazdırın.( 2:7 )

Çıktısı:

Örnek 8: Sekizinci indeksten sonraki değerleri yazdırın.

Çıktısı:

Örnek 9: Yedinci indeksten önceki değerleri ekrana yazdırın.

Çıktısı:

Örnek 10: Python ile iki listeyi birleştirme

Çıktısı:

Örnek 11: Listedeki 3. öğeyi silin.

Çıktı:

Örnek 12: listede kaç adet eleman olduğunu yazdırın. ( Bu işlem için pythonda len fonksiyonu kullanılır.)

Çıktısı:

Örnek 13: ‘M’ harfinin listede arayan kodu yazın. (Python listede bulma)

Çıktısı:

Örnek 14: for döngüsü ile 10-30 arasındaki sayılardan liste oluşturun.

Çıktısı:

Python Liste Fonksiyon Örnekleri

Her programlama dilinde olduğu gibi listelerin kullanmak için çeşitli fonksiyonlar mevcuttur. Python’da listeler ile kullanılan fonksiyonlar;

 • append() Listenin sonuna bir öğe ekler
 • clear() Listedeki tüm öğeleri kaldırır
 • copy() Listenin bir kopyasını verir
 • count() Belirtilen değere sahip elemanların sayısını verir
 • extend() Bir listenin (veya yinelenebilir) öğelerini mevcut listenin sonuna ekle
 • index() Belirtilen değere sahip ilk elemanın dizinini verir
 • insert() Belirtilen konuma bir eleman ekler
 • pop() Öğeyi belirtilen konumdan kaldırır
 • remove() Belirtilen değere sahip ilk öğeyi kaldırır
 • reverse() Listenin sırasını tersine çevirir
 • sort() Listeyi sıralar

Yukarıdaki fonksiyonlar ile ilgili olarak aşağıdaki örnekleri yapalım.

Örnek 1: append() ile listenin sonuna Q harfini ekleyin.

Çıktısı:

Örnek 2: clear() fonksiyonu ile listeyi temizleyin.

Örnek 3: copy() metodu ile orjinal listeyi değiştirmeden yeni bir kopyasını oluşturun.

Çıktısı:

Örnek 4: count() ile listede kaç tane “A” elemanı olduğunu bulun.

Çıktısı:

Örnek 5: extend() metodu ile yinelenebilir(tuple, list, string vb.) iki listeyi birleştirin.

Çıktısı:

Örnek 6: index() metodu ile listedeki ilk ‘R’ harfinin index sırası getir.

Çıktısı:

Örnek 7: insert() ile 3.(index:2) sıraya ‘Q’ harfini ekleyin.

Çıktısı:

Örnek 8: pop() ile listenin sonundan bir eleman çıkarın.

Çıktısı:

Örnek 9: remove() metodu ile listedeki ilk ‘A’ harfini kaldırın.

Çıktısı:

Örnek 10: reverse() metodu ile listeyi ters çevirin.

Çıktısı:

Örnek 11: sort() metodu ile listeyi sıralayınız. (Not: sıralama yaparken harf yada sayı farketmez)

Çıktısı:

Yorum yap