Tasarım Kodlama

Python pi ,cm, microişlemci 48 bit vb. değerleri tek bir liste haline getirme

Soru: Sırasıyla pi sayısı, inç biriminin cm olarak karşılığı, mikroişlemcilerin kısaltması, kullandığınız işletim sisteminin adı ve 48 bitin byte olarak karşılığını bir liste hâline getirerek ekrana yazdırınız.

Çözüm: Python’da liste oluşturmak için [] parantez kullanılır. Metinsel olan veriler ” içinde sayısal olan değerler ise tırnaksız olarak tanımlanır.

Ayrıca soruda 48bit değerinin byte olarak karşılığı istenmektedir. 8bit 1byte olduğu için 48bit=> 6byte yapmaktadır.

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak pythonda bu değerleri listeye alacak olursak yazmamız gereken kodlar şöyle olacaktır.

Yorum yap