Tasarım Kodlama

Flat File Nedir?

“Düz dosya – Flat File” veritabanı, verileri düz metin dosyasında depolayan bir veritabanıdır. Metin dosyasının her satırı, virgül veya sekme gibi sınırlayıcılarla ayrılmış alanlarla birlikte bir kayıt tutar. Basit bir yapı kullanırken, düz dosya veritabanı ilişkisel veritabanı gibi birden çok tablo içeremez. Neyse ki, Microsoft Access ve FileMaker Pro gibi çoğu veritabanı programı düz dosya veritabanlarını içe aktarabilir ve bunları daha büyük bir ilişkisel veritabanında kullanabilir.

Düz dosya ayrıca tüm verileri tek bir dizinde depolayan bir bilgisayar dosyası sistemidir. Verileri düzenlemek için kullanılan klasör veya yol yoktur. Bu, dosyaları depolamanın basit bir yolu olsa da, daha fazla veri eklendikçe düz bir dosya sistemi giderek daha fazla verimsiz hale gelir. Orijinal Macintosh bilgisayar, yaratıcı bir şekilde Macintosh Dosya Sistemi (MFS) adı verilen bu tür bir dosya sistemi kullanmıştır. Ancak, yakında bir dizin yapısına dayanan daha verimli Hiyerarşik Dosya Sistemi (HFS) ile değiştirildi.

Yorum yap