PHP Diziler – Tasarım Kodlama
PHP

PHP Diziler

Daha önceki yazılarda PHP ile temel işlemleri ve PHP operatörler ile ilgili kavramları öğrenmiştik. Bu yazıda PHP ile dizi oluşturma ve diziler üzerinde temel bazı işlemlerin nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Dizi öğlerini liste halinde yazdırma veya dizi öğleri üzerinde hareket etmeyi döngüler( for, foreach) kavramlarında inceleyeceğiz.

Dizi Yazımı

PHP ile iki şekilde dizi oluşturabiliriz.  PHP ile dizi oluşturmak için array() fonksiyonu kullanılır. PHP 5.4 ve sonrasında ayrıca, array() yerine [] kullanan kısa dizi sözdizimini de kullanabilirsiniz.

PHP İlişkisel Diziler

PHP’de diziler anahtar => değer çifti ile tanımlanmaktadır. Anahtar’ı belirtilmeyen dizi elemanları için sıradaki index numarası verilmektedir. Bu yöntemle dizi elemanlarına isim indexleri vermek ve bu isim indexleri üzerinden erişmek hedeflenmiştir. Bu şekilde tanımlanan dizilere ilişkisel diziler denilmektedir. HTML Form elemanlarından gelen (ileride değineceğiz) anahtar-değer çitlerine bu şekilde erişir.

NOT: POST ve GET yöntemlerinde ilişkisel diziler kullanılmaktadır.

yada

PHP Dizi Oluşturma

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak haftanın günlerinden oluşan bir dizi oluşturalım.

var_dump() ve <pre> ile diziyi ekrana dökecek olursak aşağıdaki gibi anahtarlar 0. indexten başlar ve son gün olan PAZAR günü için 6. index numarasını alır.

Ayrıca anahtar-değer çifti ile de dizi oluşturabiliriz. Bir öğrencinin temel bilgilerini içeren anahtar değer çiftine sahip bir dizi oluşturalım.

Yukarıdaki örnekte anahtalar => değer olarak tanımlama yapılmıştır. Ayrıca son iki değer anahtar belirtilmeden yazıldığı için sıradaki index (0.) anahtarını alacaktır.

PHP Dizi Öğelerine Erişim

Dizi adı ile [anahtar] kullanarak dizi öğelerine erişim sağlayabilirsiniz. Tüm dizi öğelerini ekrana dökmek için foreach döngüsü kullanabilirsiniz.

Örnek: Yukarıdaki öğrenci dizisini kullanarak bir kaç tane örnek yapalım.

Çıktı:

Örnek: Yine aynı örnekte HNK ve BİLİŞİM öğeleri için her hangi bir anahtar belirtilmemiştir. Sıradaki anahtarı alarak devam eder(0,1,2,…. şeklinde). Index numarası 0 olan anahtarı yazdıralım.

Çıktı:

PHP Dizi Öğelerini Değiştirme

Dizi öğelerine erişmek için kullandığımız diziadı[anahtar] kullanımı ile Atama operatörünü kullanarak ilgili anahtardaki değerin değiştirilmesini sağlayabiliriz.

$dizi[anahtar]=”YENİ DEĞER”;

Örnek: yukarıdaki dizide bulunan yaş değerini 18 olarak güncellemek için $ogrenci[“yas”]=18 yaparız.

Çıktı:

PHP Dizi Operatörleri

PHP Dizileri Birleştirme: İki diziyi birleştirmek için  + operatörü kullanılır.

Çıktı:

NOT: iki diziyi birleştirmek için anahtarların(index numaraları dahil) farklı olması gerekmektedir.

PHP Diziyi Karşılaştırma: Eşitlik Kontrolü

Çıktı:

PHP Dizi Karşılaştırma: Mutlak Eşitlik

Çıktı: Burada anahtar, değer ve değerin türleri dahil herşeyin eşitliği kontrol edilir.

Dizilerde kullanılan diğer operatörler için PHP operatörler yazısını okuyabilirsiniz. Ayrıca diziler ile kullanılan fonksiyonları daha sonraki yazılarda ele alacağız.
Diğer yazılar

2 Yorum

Yorum bırak