Tasarım Kodlama

PHP MySQL Tablo Oluşturma

Daha önceki yazıda PHP MySQL veritabanı bağlantısı oluşturmayı gösterim. Bu yazıyla da veritabanında tablo oluşturma konusuna değineceğim. Veritabanında bir veya daha fazla tablodan oluşturmak için aşağıdaki kodlara ve açıklamalara devam edelim.

Hadi, MySQL Tablosu oluşturmaya başlayalım.

Not: Tüm veritabanı tablosunun benzersiz bir adı vardır.

MySQLi ve PDO Kullanımı MySQL Tablosu Oluşturma

MySQL‘de tablo oluşturmak için CREATE TABLE deyimini kullanacağız.

Not: Her veritabanı tablosunda ayrı bir birincil anahtar vardır. Yukarıdaki örnek tabloda, ana anahtarımız “tbl_kayit_id” ve bu değer eşsizdir.

 

MySQLi Kullanarak Veritabanı Tablosu Oluşturma (Prosedürel)

 

PDO Kullanarak Veritabanı Tablosu Oluşturma (PHP Veri Nesneleri)

İşte bu kadar. Veritabanında bir tablo var. Ayrıca veritabanınızda daha fazla tablo oluşturabilirsiniz. Bir sonraki derste, MySQL’deki PHP Insert Verilerini öğreneceğiz.

Yorum yap