Tasarım Kodlama

NMS Nedir?

“Ağ Yönetim Sistemi” anlamına gelir. NMS, bir ağı izlemek, sürdürmek ve optimize etmek için tasarlanmış bir sistemdir. Hem donanım hem de yazılım içerir, ancak çoğu zaman bir NMS bir ağı yönetmek için kullanılan yazılımı ifade eder.

Ağ yönetim sistemleri birden fazla hizmet sunar. Bunlar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Ağ izleme – NMS yazılımı, tüm cihazların doğru şekilde çalıştığından ve tam kapasitede veya tam kapasitede olmadığından emin olmak için ağ donanımını izler. Bir sorun algılanırsa ağ yöneticilerine uyarılar gönderilebilir.

Cihaz algılama – Ağa yeni bir cihaz bağlandığında, NMS onu algılar, yapılandırır ve ağa eklenebilir. Buna aygıt sağlama da denir.

Performans analizi – Bir NMS, bir ağın mevcut ve geçmiş performansını ölçebilir. Bu, ağın yanı sıra bağımsız aygıtlar ve bağlantıların genel performansını da içerir. Örneğin, NMS bir ağın verimin mevcut maksimum bant genişliğine yaklaştığı yönlerini algılayabilir. Veriler, trafik akışını optimize etmek ve gerekirse yeni donanım eklenmesini önermek için kullanılabilir.

Cihaz yönetimi Bir NMS merkezi bir konumdan birden fazla cihazı yönetmek için basit bir yol sağlayabilir. Performans analizine göre bir cihazı yapılandırmak veya ayarları değiştirmek için kullanılabilir. Örnekler arasında bir anahtar üzerinde belirli ağ bağlantı noktalarının etkinleştirilmesi veya belirli aygıtlar için bant genişliği daraltmasının uygulanması yer alır.

Hata yönetimi – Bir aygıtın veya ağın bir bölümünün başarısız olması durumunda, NMS trafiği otomatik olarak yeniden çalışmayı durdurabilir. Bu eylem anında gerçekleştirilebilir veya bir dizi önceden yapılandırılmış kural kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bir hata oluştuğunda, bir ağ uyarısı veya bildirimi genellikle bir veya daha fazla ağ yöneticisine gönderilir.

Neden bir NMS kullanılır?

Konut veya ev ağı gibi küçük ağlarda bir NMS gerekli değildir. Ancak, kurumsal yapılandırmalarda bulunanlar gibi büyük ağlar için önemlidir. Sunucu çiftliklerinde, veri merkezlerinde ve şirket ağlarında yüzlerce veya binlerce bağlı aygıt bulunabilir. Cihazları yönetmek için merkezi bir ağ izleme sisteminin olması önemlidir. Bir NMS, ağ ekipmanını bulmak, güncellemek, onarmak ve değiştirmek için verimli bir yol sağlar.

Yorum yap