Tasarım Kodlama

Ok İşaretleri ve Ok Sembolleri ➡️⬅️←→ ➹ ⇑ ⇓👌

Ok sembolleri herhangi bir web veya mobil uygulama üzerine kopyalayıp yapıştırabileceğiniz bir metin sembolleri koleksiyonudur.

Aşağıdaki ok işaretlerinden her hangi birini kopyalayıp istediğiniz biryerde kullanabilirsiniz.

Listedeki işaretlerden ok işareti word, ok işareti şekilleri, şekilli ok işaretleri, çapraz ok işareti, ok işareti şekilleri kopyala, ok işareti ingilizce, sola ok işareti gibi bir çok ok işaretine ulaşabilirsiniz.

Listedeki işaretleri ile birlikte emojileride listeledim.

Ok Emojisi Kopyala

Ok işareti Tarihi

Oklar neredeyse baktığımız her yerde. Bilginin, insanların ve makinelerin hareketini belirler ve kontrol ederler. 1 Bununla birlikte, okun sembol olarak kullanımının dört yüz yıldan daha az olduğu düşünülmektedir. İlk harita ve diyagramlarda ok genellikle bir okçunun okunun nokta, şaft ve fletching ile tamamlanmış bir varyasyonu olarak gösteriliyordu. Zamanla, ok gittikçe basitleşir ve orijinal okçunun okunun tanınabilir tek özelliği, baş için üçgen bir nokta olacak şekilde soyutlanır. Bu, uygulaması ve anlamı ne olursa olsun her okun en temel özelliği olarak varlığını sürdürür.

ampirik kökenler

Daha eski (ortaçağ) bir kongre maniküldür (işaret eden el, 👈). Pedro Reinel, c. 1504 ilk olarak fleur-de-lis’i pusula gülünde kuzeyi belirtmek için kullandı; doğu yönünü haç ile işaretleme geleneği daha eskidir (ortaçağ). [2] Ok simgesinin kullanımı 18. yüzyıldan öncesine ait görünmüyor. 1737’de Fransa’da basılan Bernard Forest de Bélidor’un eseri L’architecture hydraulique’in bir resminde erken bir ok sembolü bulunur. Ok burada suyun akış yönünü ve su çarkının dönüşünü göstermek için kullanılmıştır. Aynı zamanda haritalarda nehirlerin akışını belirtmek için ok sembolleri kullanıldı. [3]

19. yüzyılın ortalarından sonlarına doğru okun dalgalanmasının ortadan kalktığı soyutlamaya doğru bir eğilim gözlemlenebilir. Ok, Paul Klee’nin çalışmasında görülebilir. Sembolün bir başka soyutlamasında, John Richard Green’in 1874 İngiliz Halkının Kısa Tarihi, ordu hareketlerini kavisli çizgilerle gösteren ve çizgiler boyunca aralıklı olarak yerleştirilmiş katı üçgen ok uçlarıyla birlikte haritacı Emil Reich’in haritalarını içeriyordu. [4]

Ok sembollerinin matematiksel gösterimde kullanımı hala daha genç ve 20. yüzyılın ilk yarısında gelişiyor. 1922’de David Hilbert, mantıksal çıkarımı temsil eden ok sembolünü tanıttı. Mantıksal denkliği temsil eden çift başlı ok, Albrecht Becker tarafından Die Aristotelische Theorie der Möglichkeitsschlüsse, Berlin, 1933’te tanıtıldı. [4]

Ok emojileri ve ok işaretleri

➡️⬇️⬅️⬆️

⨭ 🏹 💘 🔰 ⎆ ⎇ 🧭
⏩ ⏪ ♲ ♻ ⤢ ⤡
🔜 🔛 🔚 🔙
↨ ᛨ ⭥ ↕ ⇕ ⇳ ⬍ 🡙
⭷ ⭹ ➶
⭸ ⇲ ➴
⭶ ⇱ ↸ ➳ ➵ ➸ ➼ ➽
⮃ ⇵
⮁ ⇅ 🔃 ⛗ ⛖ 🗘
⮀ ⇆ 🔄 ⥃ ↹
⮂ ⇄ ⥂ ⥄
↯ ⭍ ⚡
♂ ⚦ ⚥ ⚤ ♐
⦨ ⦩ ⦪ ⦫ ⦬ ⦭ ⦮ ⦯
⤰ ⤭ ⤮ ⤨ ⤪ 🔀
⤯ ⤱ ⤲ ⤧ ⤩
➟ ⮞ ➤ ➣ ➢
➯ ➱ ➪ ➩ ➫ ➬ ➭ ➮
➲ ➧ ➨ 🠮 🠲 🡆 ⮕
🢚 🠺 🠾 🡂 → ⇻ ⇛
🢘 🠸 🠼 🡀 ← ⇺ ⇚
🢛 🠻 🠿 🡃 ↓ ⇟ ⭛
🢙 🠹 🠽 🡁 ↑ ⇞ ⭜
🡣 🡫 🡳 🡻 🢃 ⇓ ⇩ ⬇
🡩 🡡 🡱 🡹 🢁 ⇑ ⇧ ⬆
🡮 🡦 🡶 🡾 🢆 ⇘ ⬂ ⬊
🡢 🡪 🡲 🡺 🢂 ⇒ ⇨ ⬇
🡥 🡭 🡵 🡽 🢅 ⇗ ⬀ ⬈
🡧 🡯 🡷 🡿 🢇 ⇙ ⬃ ⬋
🡠 🡨 🡰 🡸 🢀 ⇐ ⇦ ⬅
🡤 🡬 🡴 🡼 🢄 ⇖ ⬁ ⬉
⤥ ↘ ⭨ 🡖 ➘
⤤ ↗ ⭧ 🡕 ➚
⤦ ↙ ⭩ 🡗
⤣ ↖ ⭦ 🡔
🡅 ⟰ ⤊ ⯭ 🠉
🡇 ⟱ ⤋ ⯯ 🠋 🠻
ᛎ 🡓 ↆ ↓ 🠟 🠳 🠯
⇣ ↧ ⇊ ⮇ ⭭ ⭳ ⤓
⇡ ↥ ⇈ ⮅ ⭫ ⭱ ⤒
⇠ ↤ ⇇ ⮄ ⬱ ⭰ ⇤
⇢ ↦ ⇉ ⮆ ⇶ ⭲ ⇥
← 🡐 🠀 🠐 ⟵ ⇽ 🠠 🠔
→ ➔ ➙ ➛ 🠪 ⇾ 🠚 ⟺
⟷ ⭤ ↔ ⇿ ⬌ 🡘 ⇔ ⬄
⥒ ⥖ ⥕ ⥙ ⥛ ⥚ ⥡ ⥝
⥗ ⥓ ⥘ ⥔ ⥟ ⥞ ⥠ ⥜
⇌ ⇋ ⥦ ⥧ ⥎ ⥐ ⥊ ⥋
⯯ ↡ ⇃ ⇂ ⥭ ⥫ ⥬ ⥪
⯭ ↟ ↿ ↾
⯮ ↠ ⇀ ⇁
⯬ ↞ ↼ ↽
↪ ↩ ↵ ⏎ ⮐
⮬ ⮭ ⮯ ➥ ➦ ⮷ 𐍊
⭮ ↻ ⤼ ⟳ ↷ ⤵ ⤸ ⮏
⭯ ↺ ⤺ ⟲ ↶ ⤴ ⮌
↬ ↫ ⤳ ⬿ ↝ ↜
⇸ ⇹ ⇷ ↛ ↮ ↚
⇝ ↭ ⇜ ⌦ ⌧ ⌫
↱ ↰ ⮦ ↴ ⬐
↳ ↲ ⮤ ⮥ ⬑
⤃ ⇏ ⇎ ⇍
⮸ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇯ ⇮ ⇰
↣ ⤖ ⤐ ⤗ ➜ ⭼ ➝ ⤁
↢ ⬻ ⬷ ⬹ ⬾ ⭺ ⍅
⬸ ⭪ ⤎ ⤌
⤑ ⭬ ⤏ ⤍ ⤅ ⤀ ⟿ ⤞
⟻ ⟽ ⟸ ⤆ ⬶ ⬴
⭉ ⭁ ⭋ ⥳ ⭊ ⭂ ⭀
⭏ ⭎ ➾ ⥥
⪼ ⪻ ⋙ ⋘ ⥺ ⥷
⫸ ⫷ ⪢ ⪡ ⸔ ⸕
⥅ ⥆ ⧴ ⥻ ⥶ ⧪ 𐅉
⬲ ⬰ ⥈ ⇴ ⟴

Yorum yap