Java

Java Kod Örnekleri

Java Örnekleri, java eğitiminin bir parçasıdır. Program yazmaya ilk başladığımızda kontrol yapılarının küçük kullanımlarını her zaman merak eder ve yapmaya çalışırız. Ayrıca Java iş görüşmelerinde mülakat soruları olarak da karşımıza çıkar. Bu yazıda java diline hakimiyetinizi arttırmak, temel ve ileri seviye java algoritma örnekleri ile programlama bilginize katkı sağlamayı hedefledik.
Java, nesne yönelimli, üst düzey bir programlama dilidir. Başlangıçta Sun Microsystem tarafından geliştirilmiş ve daha sonra Oracle tarafından satın alınmıştır. En güvenli dillerden biridir.

Java platformdan bağımsız bir dildir. Böylece, bayt koduna dönüştürüldükten sonra Windows, Linux, Sun Solaris, Mac / OS vb.Gibi birçok platformda çalıştırılabilir. Java, performansını daha iyi hale getiren çok iş parçacıklı bir ortam sağlar.

Java ayrıca bellek yönetimi ile ilgilenir ve bunun için otomatik çöp toplayıcı sağlar. Bu, kullanılmayan nesneleri otomatik olarak toplar.

Java Örnekleri

Örnek 1: Java Kullanıcıdan Tam Sayı Alma

Çıktı:

Örnek 2: Java İki Tam Sayının Toplamı Programı

Çıktı:

Örnek 3: Java İki Ondalık Sayıyı Çarpma Programı

Çıktı:

Örnek 4: Java Kullanıcıdan Alınan İki Ondalık Sayıyı Çarpma Programı

Çıktı:

Örnek 5: Java Bölümü ve kalanı hesaplayan program

Çıktı:

Örnek 6: Java iki sayının yerini değiştiren program

Çıktı:

Örnek 7: Java Sayı Tek mi, Çift mi?

Örnek 8: Java Üç Sayıdan Büyük Olanını Yazdıran Program

Örnek 9: Java Artık Yıl Hesaplama Programı

Örnek 10: Kullanıcının Girdiği Sayının Negatif mi, Pozitif mi Olduğunu Bulan Java Programı

Örnek 11: for döngüsü ile 1’den 10’a kadar olan sayıları toplayan program

Örnek 12:1’den N’e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulan Java Programı

Örnek 13: Java While Döngüsü ile Faktöriyel Hesaplama

Örnek 14:Java Girilen Sayının Faktöriyelini Hesaplayan Program

Çıktı:

Örnek 15: Java Girilen Sayının Çarpım Tablosunu Yazdırma

Çıktı:

Örnek 16:Java Fibonacci Serisi Yazdırma

Örnek: Java Yazılı Puanını Nota Çevirme

Örnek: İki değişkene aktarılan sayıların bir birine bölümünü ve kalanını ekrana yazdıran program

Örnek: Dizideki en küçük sayıyı bulan java Örneği:

Örnek: Kullanıcı Tarafından Girilen Sayının Basamakları Toplamını Bulan Java Programı

Örnek: Java Kullanıcı Tarafından Girilen İki Sayının Toplamı

Örnek:Java Üs Alma Programı

Örnek: Java Kodu: Sekizlik ikilik ve ikilik Sekizlik Dönüşümü yapan programının kodu

Örnek: Kullanıcı tarafında girilen yazıyı ters çeviren java programı

Örnek: Java Girilen Sayının Rakamları Toplamını Veren Program

Örnek:Java Tek Sayıların Toplamını Yazdıran Program

Örnek: 1 – 100 Arasındaki Asal Sayıları Ekrana Yazdıran Java Program

Örnek:Java Vize Final Ortalaması Hesaplama Örneği

Örnek: Java hipotenüs hesaplama

Örnek:Java for Döngüsü Kullanarak Sayıyı Ters Çevirme

Örnek:Java Dizinin Toplamını Yazdıran Program

Örnek:Java İki Sayının Yerini Değiştirme

Örnek:Java Scanner Türkçe Karakter Okuma

Örnek:Java Faktöriyel Bulma

Örnek:Java Dizinin Ortalamasını Hesaplayan Program

Örnek:Java Dizinin En Büyük Elemanı Yazdıran Program

Örnek:Java Standart Sapma Hesaplama Programı

Örnek:Java EBOB Bulma

Örnek:Java EKOK Bulma

Örnek:Java SQLite Veritabanı İşlemleri

Örnek:Java MySQL Veritabanı Bağlantısı (Select-İnsert-Update-Delete)

Java Veritabanı İşlemleri 

6 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın

  • Hangi örnekte hata alıyorsunuz.

   Bu tür bir hata genellikle Java’da bir sınıf adının beklendiği gibi belirli bir şekilde olmadığında ortaya çıkar. Java’da genellikle programlar main metodu içeren bir sınıf içerir ve bu sınıfın adı da genellikle Main olarak adlandırılır.

   1- Sınıf Adı Yanlış: Java’da main metodu içeren sınıfın adının genellikle Main olması beklenir. Eğer sınıf adı bu beklentiyi karşılamıyorsa, bu hatayı alabilir.
   2- Dosya Adı Uyuşmazlığı: Java’da sınıf adı dosya adıyla aynı olmalıdır. Eğer dosya adı ve içerisindeki sınıf adı uyuşmuyorsa, bu hatayı alabilir.

   Dosya adı: MyClass.java — Dosya adı: Main.java

   Eğer verdiğiniz kodda bu durumları kontrol edip, hala sorun devam ediyorsa, daha fazla bağlam sağlayarak veya kodu paylaşarak daha spesifik yardım alabilirsiniz.