MySQL

MySQL INSERT INTO SELECT Kullanımı

Bu eğitimde, bir SELECT ifadesinin sonucundan bir tabloya veri eklemek için MySQL INSERT INTO SELECT ifadesinin nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Önceki derste, VALUES yan tümcesinde belirtilen sütun değerlerinin listesini içeren INSERT deyimini kullanarak bir ya da daha fazla satırı nasıl ekleyeceğinizi öğrendiniz.

VALUES yan tümcesinde satır değerleri kullanmanın yanı sıra, bir SELECT ifadesinin sonucunu INSERT ifadesinin veri kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki INSERT INTO SELECT ifadesinin sözdizimini gösterir:

Gördüğünüz gibi VALUES yan tümcesini kullanmak yerine, bir SELECT deyimi kullanabilirsiniz. SELECT ifadesi bir veya daha fazla tablodan veri alabilir.

INSERT INTO SELECT deyimi, diğer tablolardan tabloya veri kopyalamak istediğinizde çok kullanışlıdır.

MySQL INSERT INTO SELECT Örnekleri

Örnek: İlk 10 öğrenciyi yazar tablosuna yazar olarak ekleyen sorguyu yapınız.

 

Örnek: Öğrenci tablosundaki rastgele 5 kişiyi yazar tablosuna ekleyen sorguyu yapınız.

Bu eğiticide, bir tabloya bir veya daha fazla satır eklemek için MySQL INSERT INTO SELECT deyiminin nasıl kullanılacağını öğrendiniz.

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın