Tasarım Kodlama

CSS Renklendirme

CSS’ te Renkler, önceden tanımlanmış renk adları veya RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA değerleri kullanılarak belirtilir. HTML’de, bir renk adı kullanılarak bir renk belirtilebilir:   Örnek: <!DOCTYPE...

Web Sayfasına CSS Nasıl Eklenir?

Tarayıcı (browser) bir stil sayfasını okuduğunda, HTML belgesini stil sayfasındaki bilgilere göre biçimlendirir. CSS’ i tanımlandığı konuma göre üç gruba ayırabiliriz. Bunlar; Harici (External) CSS Stilleri...

CSS Yorum / Açıklama Satırı Ekleme

CSS kodlarına kimi zaman çeşitli açıklamalar eklemek ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yorumlar, kodu açıklamak için, kaynak kodunu düzenlediğiniz tarihle ilgili bilgiler eklemek için veya farklı sebeplerle kullanılabilir...

CSS Yapısı ve CSS Seçileri

Bu derste  CSS yazım kuralı ve CSS seçicilerinin kullanımlarını ve kullanım amaçlarını öğreneceksiniz. CSS Seçicileri, stil oluşturmak istediğiniz HTML öğesine işaret eder. Aşağıda bir CSS bildiriminin yapısını...

CSS Nedir? CSS Kullanım Avantajları

CSS (Cascading Style Sheets), Html sayfalarında bulunan metinler ve diğer sayfa elemanlarının (resimler, tablolar, div öğeleri vb.) web sayfasında nasıl görüntüleneceğini tanımlamanızı sağlayan stil dosyalarıdır. CSS...

JavaScript Dersleri

Javascript, dinamik bir bilgisayar programlama dilidir. Hafiftir ve en yaygın olarak web sayfalarının bir parçası olarak kullanılır; uygulamaları, istemci tarafı komut dosyasının kullanıcıyla etkileşime girmesine ve...

Python Liste Fonksiyon Örnekleri

Python Listelerde aşağıdaki fonksiyonlar kullanılmaktadır. append() Listenin sonuna bir öğe ekler clear() Listedeki tüm öğeleri kaldırır copy() Listenin bir kopyasını verir count() Belirtilen değere sahip elemanların...